Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PIERWSZE WYSTAWY UMK W GOOGLE ARTS & CULTURE

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

29 listopada 2023 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomił swoje konto w serwisie Google Arts&Culture, który umożliwia m.in. cyfrową prezentację zbiorów oraz organizację wirtualnych wystaw. Przypominamy, że Wydział Sztuk Pięknych przygotowuje kolejne trzy wystawy.

Współpraca pomiędzy UMK a Google Arts&Culture została nawiązana przy okazji trwającego Roku Mikołaja Kopernika, ustanowionego w 550. rocznicę urodzin astronoma. W związku z tym jako pierwsze na platformie zdeponowane zostały kopie cyfrowe dzieł ze zbiorów własnych Biblioteki Uniwersyteckiej (najczęściej z domeny publicznej) nawiązujących do Mikołaja Kopernika. W przygotowaniu profilu UMK w Google Arts&Culture uczestniczyli dr Dominik Piotrowski i dr Liliana Lewandowska z Biblioteki Uniwersyteckiej.

W chwili upublicznienia konta zasób UMK stanowi ponad 100 obiektów kopernikańskich, dwie wystawy cyfrowe (również kopernikańskie) utworzone za pomocą narzędzi Google A&C, a także kilkanaście spacerów po budynkach uniwersyteckich i wokół nich, przygotowanych na bazie popularnego rozwiązania Street View.

Google Arts&Culture to forma otwartego internetowego repozytorium, dostępnego na całym świecie. Ideą platformy jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej udostępnianie odbiorcom wysokiej jakości kopii cyfrowych dzieł sztuki znajdujących się w zbiorach instytucji, które przyłączą się do inicjatywy: muzeów, galerii, bibliotek, fundacji etc. Premiera polskiej wersji serwisu Google Arts&Culture (jeszcze pod wcześniejszą nazwą Google Art Project) odbyła się w 2012 r. Jako pierwsze swoje kolekcje udostępniły w nim Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Wśród ponad 60 polskich instytucji obecnych na platformie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną uczelnią. GA&C oferuje infrastrukturę na potrzeby tworzenia nowych ekspozycji cyfrowych, upowszechniania informacji o zbiorach oraz dodawania wartości do kolekcji, co pozwala instytucjom na szeroką promocję własnych zbiorów oraz zwiększenie oddziaływania popularyzatorskiego.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.