Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

DARIA JAGIEŁŁO Z GRANTEM NCN "MINIATURA"

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Sześć badaczek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazło się na najnowszej liście rankingowej w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7. Wśród nich jest dr Daria Jagiełło z Katedry Konserwatorstwa, która zrealizuje projekt pn. "Historyczna infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna większych polskich miast na przykładzie Torunia (zakres: od 2. ćwierci XIX do końca 3 ćwierci XX wieku)". Gratulujemy!

W całym tegorocznym konkursie finansowe wsparcie na prowadzenie projektów naukowych otrzymało łącznie 11 osób z UMK. Z wykazem wszystkich laureatek konkursu można zapoznać się TU. Łącznie w całym konkursie MINIATURA 7 przyznano granty o wartości ponad 24 mln zł. Finansowanie uzyskały 374 badaczki i 247 badaczy.

Głównym założeniem konkursu MINIATURA jest finansowe wsparcie przygotowania projektu, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Osoby aplikujące o grant mogą uzyskać od 5 do 50 tys. zł na realizację działania (badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny) trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy. Konkurs adresowany jest do badaczy i badaczek zatrudnionych w polskich jednostkach, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.

pozostałe wiadomości