Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURS "PERŁY NAUKI II" DLA UZDOLNIONYCH STUDENTÓW

Zdjęcie ilustracyjne

Szczegółowe informacje, w tym komunikat Ministra o ustanowieniu programu, potrzebne załączniki oraz poradnik, można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki-ii.

Informujemy o otwarciu naboru w konkursie "Perły Nauki II" finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem programu jest wsparcie kariery naukowej wybitnie uzdolnionych studentów przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku 2022 lub studentów będących w roku akademickim 2023/2024 na piątym lub szóstym roku studiów jednolitych magisterskich. Student nie może być wcześniejszym laureatem programu „Diamentowy Grant” ani programu „Perły nauki”. Nie może także posiadać tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego.

Wnioski konkursowe należy złożyć najpóźniej do 29.09.2023 r. do weryfikacji wewnętrznej Działu Nauki. Zatwierdzone wnioski należy składać do ministerstwa poprzez system OSF. Pomocy w tej sprawie udziela na Wydziale pani Anna Goldstorm (pokój 123, agoldstrom@umk.pl, tel. 56-611-38-03).

pozostałe wiadomości