Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS NA NAJLEPSZE DYPLOMY Z KONSERWACJI

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie z nagrodzonej pracy Joanny Gorzałczany, przedstawiające lico obrazu "Epitafium" Józefa Szajny po przeprowadzonym postępowaniu konserwatorskim, w ramie muzealnej.

Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu ,,Najlepsze dyplomy na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w Polsce” dla absolwentów roczników 2020/21 i 2021/22. Miło nam poinformować, że III miejsce w konkursie zajęła nasza absolwentka -  Joanna Gorzałczany. Gratulujemy dyplomantce i promotorom!

Wyniki konkursu:

I  miejsce: Filip Łazarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

II miejsce: Justyna Latoń, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

III miejsce: Joanna Gorzałczany, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyróżnienia: Katarzyna Lis-Witalis, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Daria Maciąg, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Magdalena Żmuda, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Pola Birger, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

TU można zapoznać się ze szczegółami nagrodzonych prac.

Joanna Gorzałczany, część konserwatorsko-artystyczną pracy dyplomowej magisterskiej "Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich, „Epitafium” Józef Szajna ok. 1966 r." realizowała pod kierunkiem dr. hab. Sławomira Kamińskiego, prof. UMK, a część teoretyczno-badawczą pracy dyplomowej magisterskiej "Opracowanie metodyki interpretacji nieinwazyjnych badań zapraw dziewiętnastowiecznych obrazów na podłożu płóciennym za pomocą przenośnego spektrometru XRF" pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Wachowiaka, prof. UMK.

Wyróżnienie w konkursie zdobyła także reprezentująca nasz Wydział Daria Maciąg, która część konserwatorsko-artystyczną pracy realizowała pod kierunkiem dr. hab. Jacka Stachery, prof. UMK, część teoretyczno-badawczą pod kierunkiem dr Joanny M. Arszyńskiej, a aneks do pracy dyplomowej magisterskiej pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szmit-Naud. Gratulujemy!

Konkurs został zainicjowany przez cztery polskie uczelnie kształcące konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki. Jego celem jest spotkanie w gronie środowiska naukowego, wspólne dyskusje i wymiana doświadczeń, ale przede wszystkim ocena działalności artystyczno-naukowej absolwentów, interdyscyplinarności kierunku i podejmowanych przez dyplomantów wyzwań. 

Zgodnie z Regulaminem, spośród nominowanych do Konkursu prac, jury nagrodziło w głosowaniu jawnym trzy osoby. Laureat pierwszego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.000 zł. Nagrody finansowe za kolejne dwa miejsca ufundowali Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Kon-Takt” z nagrodą w wysokości 4 000 zł, oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z nagrodą w wysokości 3 000 zł.

pozostałe wiadomości