Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONFERENCJA "FUTURE OF THE PAST"

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Adam Fisz

W dniach 14-15 czerwca 2023 r. na Wydziale Sztuk Pięknych UMK odbywa się konferencja "Future of the Past - Conference on Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage".

Więcej o konferencji na stronie: https://futureofthepast.umk.pl/pages/main_page/.

Konferencja jest jedną z wielu inicjatyw towarzyszących otwarciu Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego. Jest formą prezentacji oferty Centrum i wsparciem komunikacji między naukowcami i praktykami pracującymi w wielu różnych obszarach ochrony, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu innowacyjnych badań, materiałów, czy technik związanych z dziedzictwem kulturowym. Pełen program konferencji dostępny jest TU.

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów do udziału w obradach! Jednocześnie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa jesteśmy zmuszeni kontrolować liczbę słuchaczy przebywających w Sali Tymona. W związku z tym, chęć udziału w poszczególnych sesjach I-VIII prosimy zgłaszać na adres e-mail: futureofthepast@umk.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o wyrozumiałość.

Konferencji towarzyszy seria warsztatów z zakresu konserwacji obiektów zabytkowych oraz tematów pokrewnych. Stanowią one pierwszą edycję cyklicznie organizowanych w ramach działalności CBiKDK praktycznych spotkań doskonalących umiejętności konserwatorskie i nie tylko. W tej edycji warsztaty odbywają się w dniach 13 i 16 czerwca 2023 r. Wykaz prowadzonych warsztatów dostępny jest TU.

W związku z odbywającą się konferencją, jej Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych 14 czerwca 2023 r. w środę na godz. 17.30 na zwiedzanie laboratoriów Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego. Nie będzie się ono odbywało w jednej zorganizowanej grupie, lecz każdy ze zwiedzających indywidualnie może odwiedzić otwarte tego dnia, wybrane Pracownie/Laboratoria. Pracownicy Centrum będą czekać na zwiedzających i prezentować wybrane aktywności w ramach działania Centrum.

W związku z konferencją JM Rektor wyraził zgodę na godziny dziekańskie w dniach 14 i 15 czerwca 2023 r. dla studentów kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, pod warunkiem odrobienia zajęć. Forma i termin ich odrobienia (realizacji treści programowych) zostały pozostawione indywidualnym rozwiązaniom.

pozostałe wiadomości