Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

FILIP PRĘGOWSKI NA KONFERENCJI ASSOCIATION FOR ART HISTORY W LONDYNIE

Zdjęcie ilustracyjne
Rozkładówka dla Bulletin 89, wydana przez Art & Project, Amsterdam w sierpniu 1975 r., przedstawiająca fotolitografię na papierze z wypływającym w ocean Basem Janem Aderem

Dr Filip Pręgowski z Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej bierze udział w konferencji naukowej Association for Art History na University College w Londynie, wygłaszając referat zatytułowany In Search of the Miraculous: Bas Jan Aders Last Project.

Konferencja organizowana jest co roku przez Association for Art History na University College w Londynie. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 12-14 kwietnia. Składa się  z 39 paneli tematycznych. Filip Pręgowski występuje w panelu Last Works 1500-2000, którego problematyka koncentruje się wokół kategorii dzieł ostatnich, finalnych, wieńczących artystyczne zmagania. Podejmowane w panelu zagadnienia dotyczą wartości, jakie nadawane są ostatnim pracom artystów, ich roli w kształtowaniu artystycznych mitologii i specyficznym prestiżu, jakim cieszą się dzieła, po których nie powstały kolejne.

Filip Pręgowski w swoim referacie przedstawia ostatni, tragicznie zakończony performans holenderskiego artysty konceptualnego osiadłego w Los Angeles, Basa Jana Adera (1942-1975)  z 1975 roku. Zasadniczą częścią projektu zatytułowanego In Search of the Miraculous miało być samotne przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego małym jachtem żaglowym, jednak rejs zakończył się tragicznie; po kilku miesiącach odnaleziono dryfującą łódź, a ciała Adera nigdy. W referacie podjęte zostały wątki mitologizacji postaci i twórczości artysty, który swą sławę zyskał nie poprzez zaistnienie w świecie sztuki, lecz odwrotnie, przez zniknięcie. Projekt Adera został przemyślany także w kontekście tendencji w kalifornijskiej sztuce konceptualnej lat 70. XX wieku, w której często podejmowany był motyw znikania, ryzyka, eksplorowania granicy między życiem i śmiercią.

 

 

Więcej o konferencji: https://forarthistory.org.uk/conference/2023-annual-conference/.

Więcej o panelu Last Works 1500-2000: https://forarthistory.org.uk/last-works-1500-2000/.

pozostałe wiadomości