Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

TORUŃSCY GRAFICY W ARGENTYNIE

Zdjęcie ilustracyjne

 
Jury międzynarodowego konkursu Mini Print Internacional Río Cuarto 2023 w Argentynie, zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 426 prac 246 artystów z 30 krajów świata.

Jednym z laureatów został dr hab. Marek Zajko, prof. UMK z Katedry Grafiki WSzP UMK, który otrzymał Nagrodę oraz medal – Premiados sin orden de merito Primer Mini Print Internacional Río Cuarto 2023 Argentina. Gratulujemy!

Katedrę Grafiki na wystawie pokonkursowej reprezentują wykładowcy doktoranci i studenci Katedry Grafiki:

dr hab. Marek Zajko, prof. UMK 
dr Piotr Czyż 
dr Oksana Budna-Kaczor 
mgr Jagoda Jaworska 
mgr Dawid Ławicki 
Alicja Gizińska 
Anna Mandziak 
Julia Jastrzębska 
Aleksandra Małolepsza
Elżbieta Janusz 
Tomek Lingo 
 
Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku w przestrzeniach wystawienniczych Museo de Bellas Artes Franklin Arregui Cano, Río Cuarto w Argentynie. Kuratorem wystawy jest Fabian Martinetto profesor en Artes Visuales z Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Universidad nacional de Cordoba. Jury konkursu: Monica Tosco, Jimena Mateo z Museo de Bellas , Arregui Cano, Río Cuarto, oraz Silvia Rocca, Nestor Goyanes i Fabian Martinetto z Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Universidad nacional de Cordoba.
 
Więcej informacji:
https://www.lv16.com.ar/sg/nota-166421
https://www.facebook.com/fabian.martinetto
https://www.grafika.umk.pl/
https://www.facebook.com/grafikaumk/

pozostałe wiadomości