Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

III KONFERENCJA NAUKOWA "DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO..."

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownicy Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby serdecznie zapraszają do udziału w III Konferencji Naukowej "Dziedzictwo Rzemiosła Artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja".

Najbliższa edycja konferencji odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2023 roku. Termin nadsyłania abstraktów referatów upływa 15 czerwca 2023 roku

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki badawczej i konserwatorskiej zabytków rzemiosła artystycznego wykonanych z użyciem takich materiałów jak: drewno, szkło, ceramika, kamień, kość słoniowa, szylkret, masa perłowa, laka czy metal. Zakres tematyczny konferencji obejmuje techniki wykonania i zdobienia przedmiotów rzemiosła artystycznego, metodykę badań, przyczyny niszczenia obiektów zabytkowych oraz sposoby ich konserwacji, przechowywania i ekspozycji.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się badaniami materiałoznawczymi, historią technik rzemieślniczych, konserwatorów zabytków oraz pracowników muzeów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: https://dra.umk.pl, na której można się także zarejestrować na konferencję.

pozostałe wiadomości