Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYSTAWA "PRZEWRÓT" W WOZOWNI

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz Galeria Sztuki Wozownia zapraszają na wystawę zbiorową "Przewrót", podczas której twórcy, w 550. rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika i 480. rocznicę pierwszego wydania jego opus magnum – O obrotach sfer niebieskich, zapraszają widzów do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak mógłby wyglądać „drugi przewrót kopernikański”. Wernisaż wystawy odbędzie się 24.03.2023 r. o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Wozownia.

Wystawa trwa: 24.03–02.05.2023
Zespół kuratorski: Niemiejsce w składzie: Elżbieta Jabłońska, Maciej Kwietnicki, Tomasz Wlaźlak
Koordynacja: Joanna Gwiazda
 
Wystawa przygotowana w ramach współpracy Galerii Sztuki Wozownia z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK.
Dzieło Mikołaja Kopernika – De revolutionibus orbium coelestium – opisujące heliocentryczną teorię budowy Układu Słonecznego, doprowadziło do wielkiej zmiany światopoglądowej i obyczajowej. Jego przyjęcie niosło za sobą na tyle znaczące skutki zarówno polityczne, religijne, naukowe, jak i filozoficzne, że okrzyknięte zostało mianem przewrotu. Przewrót Kopernikański, stanowiąc całkowitą rewolucję w myśleniu, stał się istotnym punktem zwrotnym w historii i do dzisiaj jest wymieniany jednym tchem wraz z wartościami, jakie niesie człowiek witruwiański Leonarda da Vinci, jako jedno z największych osiągnięć myśli odrodzeniowej, a zasada kopernikańska wciąż stanowi integralną część metodologii nauki. 480 lat później, w dobie postępującego kryzysu klimatycznego, szóstego wielkiego wymierania powodującego drastyczny spadek bioróżnorodności, wzorzec człowieka witruwiańskiego obnażył swe słabości. Tym samym wygenerował potrzebę nowej, postantropocentrycznej rewolucji światopoglądowej, prowadzącej do przewrotu w myśleniu nie mniejszego niż ten, który spowodowała teoria Mikołaja Kopernika. W przeciwieństwie do teorii heliocentrycznej, nie chodzi jednak o to, by rekonstruować hierarchię, a w miejsce człowieka witruwiańskiego wyznaczyć nowe centrum – rzecz w tym, by przedefiniować rzeczywistość, oddać nieludzkim bytom podmiotowość, stając się jednocześnie częścią sieci witalnych współzależności. Aby mogło to się wydarzyć, konieczne jest wypracowanie nowej utopii, dzięki której bycie w świecie będzie znacznie bardziej zharmonizowane.
 

pozostałe wiadomości