Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

GRAFICY NA MIĘDZYNARODOWYM BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓŁCZESNEGO

Zdjęcie ilustracyjne

Toruńscy graficy zakwalifikowali się do XXVIII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2023. Wydziałową Katedrę Grafiki reprezentują: dr hab. Tomasz BARCZYK, prof. UMK, dr Oksana BUDNA, dr Piotr CZYŻ, dr hab. Agata DWORZAK-SUBOCZ, prof. UMK, prof. dr hab. Piotr GOJOWY (poza konkursem).

W sobotę 4 lutego 2023 r. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze ekslibrisy nadesłane na XXVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2023. Wyboru rycin dokonało jury, w skład którego weszli artyści graficy oraz znawcy sztuki współczesnej. W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele  instytucji fundujących nagrody sponsorowane.
 
Na konkurs napłynęło 834 prace 243 artystów z 33 krajów.
 
Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni Medalami Honorowymi i Dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości: I nagroda – 7.000,00 PLN, II nagroda – 6.000,00 PLN, III nagroda – 5.000,00 PLN. Równorzędne wyróżnienia XXVIII Biennale w postaci Medali Honorowych z Dyplomami otrzymało 10 artystów. Przyznawane w tej imprezie nagrody i medale honorowe są uznawane za prestiżowe. Wszystkich nagrodzonych poznamy 3 czerwca 2023 roku, podczas uroczystego otwarcia wystawy XXVIII Biennale Exlibrisu w zamku w Malborku.

JURY:
1. Prof. Piotr GOJOWY – Przewodniczący
2. Hanna GŁOWACKA
3. Martyna JAKUBOWSKA
4. Mariusz MIERZWIŃSKI
5. dr hab. Janusz TRUPINDA
6. Prof. UMK dr hab. Arkadiusz WAGNER
7. Aleksandra KRUPA-BYKOWSKA – Sekretarz
 
 
Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku  od lat gromadzi exlibrisy twórców z  całego świata. Ma również bardzo bogate zbiory. Jako impreza cykliczna cieszy się największym uznaniem twórców polskich i zagranicznych, o czym świadczą licznie przybywający goście z różnych kontynentów, ale także polscy twórcy i studenci uczelni artystycznych. Katalogi kolejnych edycji biennale są zapisem myśli twórczej kształtowanej w obszarze grafiki kilku pokoleń artystów.
 
Więcej informacji dotyczących konkursu:
https://zamek.malbork.pl/aktualnosci/xxviii-miedzynarodowe-biennale-exlibrisu-wspolczesnego-lista-zakwalifikowanych-prac/
https://www.facebook.com/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku/
https://www.grafika.umk.pl/
https://www.facebook.com/grafikaumk/

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.