Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

OTWARCIE WYSTAWY "NIEZNANE OBLICZA KOPERNIKA"

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Nieznane oblicza Kopernika”, którego współorganizatorem jest Wydział Sztuk Pięknych UMK. Wystawa powstała w celu uświetnienia 550 rocznicy urodzin torunianina, wielkiego astronoma. Jej otwarcie będzie miało miejsce w poniedziałek 20 lutego 2023 r. o godzinie 14.30.

Wystawa przedstawia portret Mikołaja Kopernika z Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu w świetle nowoczesnych badań nieinwazyjnych. Obraz ukazano w szerokim, nieznanym dotąd zakresie, także ciekawym pod względem wizualnym. Materiał badawczy wykorzystany na wystawie powstał przy użyciu nowoczesnych nieniszczących technik obrazowania cyfrowego w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego i z zastosowaniem zaawansowanych metod cyfrowej analizy obrazów. Uzyskane dane pozwoliły dopełnić  dotychczasową wiedzę na temat budowy technologicznej portretu Kopernika i warsztatu malarskiego jego autora, szczególnie w zakresie rysunku kompozycji i pigmentów obecnych w poszczególnych partiach dzieła. W trakcie badań precyzyjnie określono stan zachowania obrazu i etapy konserwatorskich ingerencji. Po raz pierwszy analizowano tylną stronę obrazu w świetle widzialnym, ultrafioletowym oraz w bliskiej podczerwieni. Technika bliskiej podczerwieni przyczyniła się do odkrycia w tym miejscu inskrypcji wykonanej grafitowym ołówkiem. 

Wystawa będzie prezentowana w tym roku także w innych ośrodkach miejskich, przede wszystkim znajdujących się na nowym, rozszerzonym Szlaku Kopernikowskim, który obecnie obejmuje trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Przygotowane postery będą udostępnione w najbliższym czasie w przestrzeniach publicznych Fromborka, Olsztyna, Gdańska.

--------------

Miejsce wystawy: Toruń, ul. Gagarina 11, przestrzeń przed rektoratem UMK

Autor koncepcji i główny organizator: dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Kurator naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Basiul, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Autorzy opracowania: prof. dr hab. Elżbieta Basiul, dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK, mgr Adam Cupa, pracownicy Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych i Nieniszczących, Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Sztuk Pięknych UMK

Fotografie: mgr Adam Cupa, mgr Jakub Kowalczys

Projekt graficzny: Agencja Reklamowa Gall s.c., Toruń

Przedsięwzięcie jest częściową prezentacją projektu pt. Żywe dziedzictwo kopernikańskie, w ramach którego powstała okolicznościowa publikacja przygotowana przez pracowników Wydziału Sztuk Pięknych.

pozostałe wiadomości