Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA TORWIRTA DLA ABSOLWENTÓW KONSERWACJI

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie z nagrodzonej pracy magisterskiej Moniki Korony, przedstawiające obraz autorstwa Bogdana Korczowskiego z cyklu „Kartonteka", technika mieszana olejno-akrylowa na tekturze falistej, 1990, zbiory MNP, fot. A. Fisz

Przyznano nagrody dla dyplomantów z kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki za najlepsze prace magisterskie obronione w 2022 r. Ich wręczenie odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 16.30 w kinie Centrum CSW Znaki czasu w Toruniu, przed wernisażem wystawy DYPLOM 2022.

Nagrodami im. doc. Leonarda Torwirta uhonorowano 5 osób. Nagrody otrzymali:

- Kinga Klemińska za pracę konserwatorsko-artystyczną pt. Prace konserwatorskie i restauratorskie wraz z dokumentacją przy obrazach z lat 60. XX w. z cyklu „Przestrzeń międzyświetlna” autorstwa Stefana Kościeleckiego napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Markowskiego oraz pracę teoretyczno-badawczą pt. Badania wybranych materiałów do uzupełniania ubytków warstwy malarskiej na podobraziu żelaznym napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik;

- Monika Korona za pracę konserwatorsko-artystyczną pt. Cztery obrazy autorstwa Bogdana Korczowskiego z cyklu "Kartonteka", technika mieszana olejno-akrylowa na tekturze falistej, 1990, zbiory MNP napisaną pod kierunkiem dr Jolanty Czuczko oraz pracę teoretyczno-badawczą pt. Problematyka usuwania taśm klejących z obiektów zabytkowych na podłożach papierowych – aspekty konserwatorskie napisaną pod kierunkiem dr Jolanty Czuczko;

- Paulina Niemyjska za pracę konserwatorsko-artystyczną pt. Szkatułka z plakietą z kamionki jaspisowej (XIX/XX w.) ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie napisaną pod kierunkiem dr Aleksandry Gralińskiej-Grubeckiej oraz pracę teoretyczno-badawczą pt. Badanie właściwości tynków termoizolacyjnych oraz analiza ich przydatności i bezpieczeństwa użycia w architekturze zabytkowej napisaną pod kierunkiem dr Anny Zaręby;

- Piotr Ogorzały za pracę konserwatorsko-artystyczną pt. Konserwacja i restauracja rzeźby „Madonna z Dzieciątkiem” Mistrza Lat 1486-87(?), datowanej na lata 80. XV w. lub pocz. XVI w., ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  (we współautorstwie z Patrykiem Parchetą) napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Stachery, prof. UMK oraz pracę teoretyczno-badawczą pt. Badanie trwałości farb konserwatorskich stosowanych do reintegracji warstwy malarskiej w dziełach sztuki na podłożu miedzianym napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik;

- Patryk Parcheta za pracę konserwatorsko-artystyczną pt. Konserwacja i restauracja rzeźby „Madonna z Dzieciątkiem” Mistrza Lat 1486-87(?), datowanej na lata 80. XV w. lub pocz. XVI w., ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  (we współautorstwie z Piotrem Ogorzałym) napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Stachery, prof. UMK oraz pracę teoretyczno-badawczą pt. Porównanie przyczepności do drewna zapraw przygotowanych na bazie szpachlówki akrylowej Tikkurila Colowood Putty z klasyczną zaprawą kredowo-klejową i emulsyjną napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Stachery, prof. UMK.

Dodatkowo przyznano 5 wyróżnień im. doc. Leonarda Torwirta, które otrzymali: Klaudia Kowal, Maciej Kowal, Oliwia Pogorzelec, India Sadowska, Martyna Żurańska.

Gratulujemy nagrodzonym i ich promotorom!

Z wybranymi obiektami zabytkowymi poddanymi konserwacji oraz dokumentacją z nagrodzonych prac dyplomowych można zapoznać się na wystawie DYPLOM 2022. Zapraszamy do Centrum Sztuki "Znaki Czasu" w Toruniu w dniach 17.02-12.03.2023.

pozostałe wiadomości