Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

SPOTKANIE AUTORSKIE Z FILIPEM PRĘGOWSKIM

Zdjęcie ilustracyjne

26 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie z dr. Filipem Pręgowskim - autorem książki "The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu". Spotkanie na żywo w Czytelni CSW (wstęp wolny) i transmisja na Facebooku Centrum Literatury CSW. Prowadzenie rozmowy: krytyczka sztuki Malina Barcikowska.

Książka poświęcona jest jednemu z najciekawszych zjawisk w sztuce amerykańskiej lat 70. i 80. XX wieku, czyli fenomenowi nazwanemu całkiem niedawno mianem The Pictures Generation. Jest to pokolenie artystów, którzy wchodzili na amerykańską scenę artystyczną w czasie wielu przewartościowań, narodzin różnych definicji postmodernizmu, ścierania się skrajnie różnych wizji sztuki, kształtowania jej instytucjonalnych uwarunkowań i bumu ekonomicznego na rynku sztuki. Do najbardziej znanych przedstawicieli nurtu należą tacy artyści jak Cindy Sherman, Sherrie Levine, Barbara Kruger, Robert Longo, David Salle. Wybrane przykłady sztuki The Pictures Generation oraz wypracowane przez artystów praktyki i strategie (jak na przykład posługiwanie się obrazami zawłaszczonymi z różnych obszarów kultury) prezentowane są w książce w odniesieniu do toczących się w latach 70. i 80. dyskusji i polemik amerykańskich krytyków.

Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe UMK.

Filip Pręgowski − teoretyk i krytyk sztuki, artysta malarz, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Naukowo zajmuje się teorią sztuki współczesnej, analizą dyskursu artystycznego i historią krytyki artystycznej. Autor książek i publikacji naukowych dotyczących relacji sztuki i dyskursu artystycznego.

Malina Barcikowska − krytyczka sztuki, studiowała Filozofię na UMK w Toruniu oraz w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Zawodowo związana z Pracownią Semiotyki Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na współczesnej myśli o sztuce. Publikuje teksty i zajmuje się animacją kulturalną.

pozostałe wiadomości