Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NABÓR W KONKURSIE O NAGRODĘ NAUKOWĄ ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU

Zdjęcie ilustracyjne
Siedziba Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31, źródło zdjęcia: https://commons.wikimedia.org

Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłasza VIII edycję  NAGRODY NAUKOWEJ ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW za 2022 rok. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom, w tym jednemu w zakresie nauk  humanistycznych i społecznych, za oryginalne osiągnięcie badawcze. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl do 31 marca 2023 r.

Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wysokość nagrody dla każdego Laureata to 4000 zł brutto.

Wszystkie warunki przyznawania Nagrody określają regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, które dostępne są na stronie Oddziału PAN w Gdańsku TU.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl.

pozostałe wiadomości