Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PROMOCJA KSIĄŻKI "DAWNY GDAŃSK W RYCINACH..."

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: https://www.mng.gda.pl

18 stycznia 2023 r. o godzinie 17.00 w Filii Gdańskiej WiMBP (ul. Mariacka 42 w Gdańsku) odbędzie się promocja książki „Dawny Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Johanna Jacoba Haselaua” autorstwa Teresy Tylickiej i prof. Jacka Tylickiego. Spotkanie poprowadzi dr Franciszek Skibiński. Publikację wydało Muzeum Narodowe w Gdańsku. Na wydarzenie wstęp wolny.

Na spotkaniu autorzy książki opowiedzą o sekretach dawnego Gdańska, które można odkryć dzięki rycinom i akwafortom z atlasu topograficznego z lat 1761-1765, obecnie przechowywanego w Archiwum Państwowym w Toruniu, a także naniesionym na nich własnoręcznym komentarzom Haselaua. Największymi znawcami tego fragmentu zbiorów Haselaua są pani Teresa Tylicka i prof. Jacek Tylicki. Książka jest kontynuacją wcześniejszych publikacji i badań naukowych autorów, a także elementem towarzyszącym wystawie „Powrót do domu. Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Jana Haselaua”, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Gdańsku w 2022 roku.

Pastor Johann Jacob Haselau przyszedł na świat w Gdańsku w 1736 roku. Przez całe życie kolekcjonował ryciny związane z topografią miasta, w którym się narodził i spędził młodość. Są to przede wszystkim plany, panoramy i weduty. Zebrał pokaźną kolekcję rycin Matthäusa Deischa, stworzonych według rysunków Friedricha Antona Augusta Lohrmanna, który od XVIII wieku stanowi obiekt zainteresowania badaczy i historyków sztuki.

Więcej informacji o publikacji: tutaj.

pozostałe wiadomości