Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WSPOMNIENIE O ŚP. JOANNIE ZAJĄCZKOWSKIEJ

Zdjęcie ilustracyjne

29 grudnia 2022 roku zmarła nasza absolwentka, mgr Joanna Zajączkowska, konserwatorka dzieł sztuki, specjalizująca się w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Mieszkała na stałe w Łodzi. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Łodzi - w kościele Środowisk Twórczych przy ulicy Skłodowskiej-Curie 22 o godz. 13.00 w dniu 16.01.2023 roku, a zakończą o 14.30 na Cmentarzu na Dołach przy ul. Smutnej 7.

Joanna Zajączkowska ukończyła w 1979 roku studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Praca magisterska zatytułowana "Badanie wpływu impregnacji na paczenie się podobrazi drewnianych" powstała w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej pod kierunkiem doc. Zofii Wolniewicz. W latach 1980-1981 pracowała w pracowni konserwatorskiej Muzeum Sztuki w Łodzi, a w 1981 w pracowni konserwatorskiej Galerii Malarstwa w Anterpii.

Od momentu zakończenia studiów wykonywała samodzielnie lub w zespołach prace konserwatorsko-restauratorskie i sprawowała liczne nadzory. W Jej dorobku są znaczące realizacje konserwatorskie. Do najważniejszych należą prace m.in. przy malowidłach ściennych w kościele p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnystawiu (woj. chełmskie) (1982-1983), polichromiach ściennych Adama Swacha (1668 – 1747) w Bazylice katerdalnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu (1988) i badania oraz dokumentacja polichromii tego autora w Wełnie (woj. wielkopolskie) (1993).

Podejmowała się kompleksowych konserwacji drewnianych kościołów wraz z wyposażeniem i wystrojem wnętrza obejmujących badania, prace projektowe i wykonawcze: Św. Mikołaja (1699) w Słopanowie (gm. Obrzycko, woj. wielkopolskie), Św. Mikołaja (1373) w Tarnowie Pałuckim (1996-2001) i Św. Ap. Piotra i Pawła (1761) w Wylatowie w latach 20009-2015 i 2017.

Od 2005-2007 realizowała prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach zabytkowego wystroju wnętrza w Bazylice Archikatedralnej p.w. Św. Stanisława Kostki w Łodzi, w Kościele Rektoralnym Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (2007), czy kościele o.o. Pasjonistów (2012) oraz w kilku zabytkowych kamienicach w Łodzi, m.in. Willi Schweikerta, ul. Piotrkowska 262/264 (1994) i Willi Allarta przy ul. Wróblewskiego 38 (1996-1998).

Była niestrudzonym orędownikiem i propagatorem integracji środowiska konserwatorskiego. Inicjatorką i założycielką w 1989 roku pisma branżowego Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki, które redagowała wraz z mężem Piotrem Kłodą. Czasopismo łączyło środowisko konserwatorskie i przyczyniało się do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie konserwacji dzieł sztuki. Biuletyn był niezwykle ceniony w Polsce, jak i za granicą. Firma Zajączkowska-Kłoda uczestniczyła w projekcie Międzyleskiego Instytutu Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, powstałym z inicjatywy proboszcza ks. Marka Mundziakiewicza, z udziałem Hochschule fur Angewande Wissenschaft und Kunst w Hildesheim i proboszcza ks. Jana Tracza.

Joanna Zajączkowska była osobą niezwykle życzliwą, uczynną, dobrą i bardzo zaangażowaną w sprawy środowiska konserwatorskiego oraz wrażliwą na jego potrzeby. Wraz z Jej odejściem środowisko konserwatorów dzieł sztuki w Polsce poniosło niepowetowaną stratę.

  fot. G. Szumska

pozostałe wiadomości