Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

II NAGRODA W KONKURSIE PRAC NAUKOWYCH O BYDGOSZCZY

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie przedstawia ul. Cieszkowskiego w Bydgoszczy, źródło: https://commons.wikimedia.org

Miło nam poinformować, iż w konkursie Prezydenta Miasta Bydgoszczy na najlepsze prace naukowe związane z Bydgoszczą, w kategorii prac magisterskich i doktorskich II nagrodę otrzymała absolwentka kierunku Ochrona dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK - pani mgr Monika Karwowska. Nagrodzona została praca magisterska pt. „Secesyjna kamienica z 1904 roku przy ul. Cieszkowskiego 1 w Bydgoszczy – jej dzieje i problematyka konserwatorska” napisana pod kierunkiem dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej. Serdecznie gratulujemy dyplomantce i promotorce!

Ostatnia edycja konkursu o nagrody prezydenta miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie, doktorskie, inżynierskie i licencjackie dotyczyła prac obronionych w roku akademickim 2020/2021. W konkursie finansowo nagradzani są autorzy prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.Prace były oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach. Pierwsza skupiała się na pracach magisterskich i doktorskich, w drugiej oceniane były prace inżynierskie i licencjackie. Łącznie do konkursu zgłoszono 14 prac licencjackich i inżynierskich oraz 8 prac magisterskich i doktorskich. Nagrody finansowe otrzymywały trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

Więcej o konkursie: https://www.bydgoszcz.pl/miasto/wyroznienia-i-nagrody/nagrody-za-prace-naukowe/.

pozostałe wiadomości