Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYSTAWA "PUSH THE BUTTON" WE WROCŁAWIU

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy PUSH THE BUTTON autorstwa studentek i studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, przygotowanej pod opieką dra Tomasza Wlaźlaka. Wernisaż wystawy odbędzie się 4 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 w galerii IP Studio na ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu.

PUSH THE BUTTON
Wciśnięcie przycisku jest skorelowane z działaniem – włączaniem, wyłączaniem lub przechodzeniem w inny tryb pracy urządzenia. Przycisk to znacznik wskazujący afordancję – możliwość podjęcia działań, wejścia w interakcję z przedmiotem. Odpowiednio zaprojektowany powinien wywołać intuicyjną informację zwrotną. Reakcja obiektu lub urządzenia wyjaśnia nam, jakie działania zostały podjęte i co zostało osiągnięte. Nieoczekiwany efekt końcowy w zderzeniu z jego wyobrażeniem może wywołać dysonans poznawczy. NACIŚNIJ PRZYCISK w razie niebezpieczeństwa. REAGUJ w razie potrzeby. Naciskanie, nacisk w ogóle i wciskanie przycisku funkcjonują jako opresja i reakcja na nią, a wszystkie realizacje składające się na wystawę PUSH THE BUTTON podejmują to ideowe spektrum. Hasło wystawy PUSH THE BUTTON jest zaproszeniem do reagowania i do zastanowienia się nad podejmowanymi przez nas działaniami oraz ich konsekwencjami, bo to my możemy być osobami wciskającymi tytułowy przycisk, ale też możemy być powodem jego wciskania. Remigiusz Boruszewski, kurator wystawy

Artystki i artyści: Natalia Klasa, Iza Karaszewska, Karolina Małecka, Milena Jabłońska, Amanda Grabia, Aleksandra Klóska, Tomasz Wlaźlak, Marcel Boguszewski, Remigiusz Boruszewski

Kuratorzy: Tomasz Wlaźlak, Remigiusz Boruszewski

Oprawa wizualna: Remigiusz Boruszewski

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Katedra Mediacji Sztuki
____________________________________
Wystawie towarzyszy program rezydencyjny IP Mikro Rezydencje prowadzony przez IP Studio.

pozostałe wiadomości