Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

POWOŁANIA DLA LIDERÓW PÓL BADAWCZYCH - EMERGING FIELDS

Zdjęcie z uroczystości wręczenia powołań kierownikom
Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył powołania kierownikom nowych wyłaniających się pól badawczych oraz kierownikom grup naukowych IDUB. Na zdjęciu prof. dr hab. Elżbieta Basiul z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. fot. Andrzej Romański

Kierownicy nowych zespołów badawczych powstałych w ramach programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" na UMK odebrali powołania z rąk JM Rektora. Podczas uroczystości Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył powołania kierownikom nowych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields) oraz kierownikom grup naukowych IDUB. Wśród nich znalazła się prof. dr hab. Elżbieta Basiul, kierująca projektem Conservation and Restoration of the Cultural Heritage.

 

W ostatnich konkursach IDUB wybrano 12 wyłaniających się pól badawczych oraz 15 grup naukowych
fot. Andrzej Romański

Konkurs na Emerging Fields skierowany był do zespołów badawczych działających na UMK, które w okresie ostatnich pięciu lat wykazywały się udokumentowaną aktywnością naukową – pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, realizacją projektów badawczych oraz działalnością na rzecz zwiększenia umiędzynarodowienia badań na Uniwersytecie. Przypomnijmy, że w drugiej edycji konkursu na wyłaniające się pola badawcze wybranych zostało 12 zespołów w trzech obszarach badawczych:

Nauki o życiu

 1. Team for Applying New Technologies and Artificial Intelligence in Oncology (ANTAIO Team) – lider dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 2. Ecology & Biodiversity – lider prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 3. One Health - antimicrobial stewardship in human and veterinary medicine – lider dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 4. Cells as EXperimental platforms and bioFACTories (CExFact) – lider dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

 1. Conservation and Restoration of the Cultural Heritage – lider prof. dr hab. Elżbieta Basiul z Wydziału Sztuk Pięknych;
 2. Culture, Development & Wellbeing – lider dr Bibianna Bałaj z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
 3. Interdisciplinary research of past cultural phenomena – lider dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych;
 4. Centre for Global & Multi-level Governance – lider dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Nauki Ścisłe i Techniczne

 1. Microbiology, Soil science, Food quality and Agricultural genetics and (OBSIDIAN) – lider prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 2. Applied polymers, nanomaterials, membranes, and composites – lider prof. dr hab. Wojciech Kujawski z Wydziału Chemii;
 3. Nanoscale Biophysics – lider dr  Karolina Mikulska-Rumińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 4. Material Science and Technology – lider dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Zadaniem kolejnego konkursu konkursu, w którym wyłonionych zostało z kolei 15 grup naukowych IDUB, jest przede wszystkim wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Więcej o konkursie.

Nowo wybrane grupy naukowe to:

Nauki o życiu

 1. Metabolic Diseases of Civilization – lider dr hab. n. med. Jacek Kubica z Wydziały Lekarskiego;
 2. Human-invertebrates interactions: Benefits and risks in the face of global warming (BENRISK) – lider dr hab. Elżbieta Żbikowska z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 3. Innovative drugs in the treatment of civilization diseases – lider dr hab. Renata Studzińska, prof. UMK z Wydziału Farmaceutycznego;
 4. ForensOMICs group – lider dr hab. Tomasz Grzybowski z Wydziału Lekarskiego;
 5. Biomaterials and Cosmetics Research Group – lider dr hab. Alina Sionkowska z Wydziału Chemii.

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

 1. Philosophical logic: theory and applications – lider dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK z WYdziału Filozofii i Nauk Społecznych;
 2. Centre for Applied Archaeology – lider dr Kamil Adamczak z Wydziału Nauk Historycznych;
 3. Higher Education, Science and Technology (HEST) – lider dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
 4. Space between us: Group for interdisciplinary urban research – lider dr Anna Maleszka z Wydziału Nauk Historycznych;
 5. Centre for Democracy, Accountability and Representation (CEDAR) – lider dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji.

Nauki Ścisłe i Techniczne

 1. Weather and Climate: Reconstructions and Future Scenarios (WERS)lider prof. dr hab. Rajmund Przybylak z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej;
 2. Optimal control and identification of complex systems based on AI (OCIAI) – lider dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 3. BIOdegradable PACKaging materials research group – lider dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK z Wydziału Chemii;
 4. Light-ContrOlled Materials For sOft RoboTics (COMFORT) – lider dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 5. Group of Crystal Engineering and Advanced Solid-State Characterisation – lider dr hab. Liliana Dobrzańska, prof. UMK z Wydziału Chemii.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.