Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

TRZY TOMY MONOGRAFII "ŚWIAT Z PERSPEKTYWY SZTUKI..."

Zdjęcie ilustracyjne

Ukazały się kolejne 3 tomy monografii naukowej Świat w perspektywie sztuki, sztuka w perspektywie świata będącej serią wydawniczą Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu redagowaną przez Marcina Jaworskiego i Joannę Cieślikowską z Katedry Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką.

Seria zawiera teksty dotyczące szeroko rozumianej kultury, sztuki oraz edukacji artystycznej i wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia przestrzeni dla prezentacji poglądów i wymiany doświadczeń środowiska naukowo-artystycznego. Teksty monografii odzwierciedlają różnorodność tego środowiska, które tworzą artyści, teoretycy sztuki, edukatorzy, nauczyciele. Znajduje to odbicie w wielości podejmowanych wątków rozważanych z odmiennych punktów widzenia i perspektyw.

Należy podkreślić integrujący wymiar publikacji, oferującej gronu praktyków i teoretyków zainteresowanych sztuką i edukacją artystyczną możliwość podzielenia się nowoczesnymi koncepcjami, interesującymi ideami, analizami, wynikami badań, znaczącym dorobkiem artystyczno-naukowym, innowacyjnymi metodami pracy.

Prezentowane w czwartym tomie rozdziały oscylują wokół trzech zasadniczych obszarów tematycznych, tworzących zarazem trzy części monografii. Pierwsza część – Rysunek w perspektywie praktyki artystycznej – dotyczy twórczości rysunkowej wybranych artystów. Druga – Rysunek w perspektywie sztuki i biografii twórczej – zawiera refleksje artystów, teoretyków sztuki oraz pedagogów na temat miejsca rysunku jako doświadczenia artystycznego i biograficznego. Trzecia zaś część – Rysunek w perspektywie edukacji – to głos teoretyków i praktyków edukacji artystycznej. Spis treści TU.

Tematem przewodnim piątego tomu jest środowisko. Stąd refleksja nad szeroko rozumianym otoczeniem: artystycznym, społecznym, kulturowym, medialnym, przyrodniczym, pojmowanym jako wyzwanie, ale i inspiracja dla współczesnej sztuki i edukacji artystycznej. Spis treści TU.

Zebrane w tomie szóstym teksty prezentują różnego rodzaju podejścia do interdyscyplinarnego charakteru sztuki. Dotyczą one zarówno twórczej partycypacji, jak i refleksji teoretycznej oraz relacji z innymi dyscyplinami nauki. Spis treści TU.

Tomy już wkrótce w sprzedaży na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK https://wydawnictwo.umk.pl/pl.

pozostałe wiadomości