Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYKŁAD PROF. LUBOW ŻWANKO

Zdjęcie ilustracyjne

Koło naukowe studentów Krytyki artystycznej serdecznie zaprasza studentów i wykładowców naszego Wydziału na wykład, który odbędzie się we wtorek, 13 grudnia 2022 r. o godzinie 17.30 w sali 102. Wykład zatytułowany "Bolesław Cybis (1895-1957). Artysta wygnaniec" wygłosi prof. Lubow Żwanko.


Prof. dr hab. Lubow Żwanko jest uznaną ukraińską historyczką i autorką wielu publikacji, która od wielu lat zajmuje się polską historią Charkowa. Od stycznia 2022 roku, w ramach programu naukowego „Polonista” z Narodowej Agencji Wymiany Nauki (NAWA) przebywa w Toruniu i realizuje na Wydziale Sztuk Pięknych projekt badawczy, którego opiekunem naukowym jest Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK.

Prof. Lubow Żwanko pełni funkcję kierownika Centrum Muzealnego, jest profesorem Katedry UNESCO i ochrony socjalnej w Państwowym Uniwersytecie Biotechnologicznym w Charkowie w Ukrainie. Zainteresowania naukowe obejmują historię uchodźców I wojny światowej, aspekty społeczne Rewolucji Ukraińskiej 1917–1921, procesy migracyjne XX–XXI wieku, zagadnienia Polonii Charkowa i społeczności Polaków na terenach Ukrainy Wschodniej. Badaczka brała udział w wielu międzynarodowych projektach naukowych, dotyczących historii Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, losów i osiągnięć wybitnych Polaków w Europie Wschodniej, historii uchodźstwa w Europie, polskiej kultury w Charkowie. Jest autorką 230 prac naukowych opublikowanych między innymi w czasopismach naukowych w Ukrainie, Litwie, Łotwie, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Rosji (do 2014), Japonii i Francji.

Bolesław Cybis (1895-1957) - malarz, rzeźbiarz, rysownik i grafik. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Charkowie, a także w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego i Władysława Skoczylasa. W latach 1920-1923 przebywał w Stambule. W 1939 roku wyjechał do Nowego Jorku, gdzie brał udział w przygotowaniach polskiego pawilonu na Wystawę Światową. Wybuch II wojny światowej spowodował, że pozostał w Stanach Zjednoczonych i nie wrócił już do Polski. Twórczość artystyczna Bolesława Cybisa odzwierciedla główne tendencje sztuki międzywojennej, w tym kubizmu i malarstwa metafizycznego. Prace tworzone w tym drugim nurcie należą do najbardziej rozpoznawalnych w twórczości artysty i charakteryzują się perfekcją warsztatową oraz znajomością dawnych technologii malarskich. Cybis jest także autorem fresków o tematyce historycznej, realizowanych w gmachach użyteczności publicznej oraz dekoracji malarskich we wnętrzu statku m/s Batory. W Stanach Zjednoczonych zajmował się głównie ceramiką artystyczną.

pozostałe wiadomości