Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYKŁAD J. TYLICKIEGO PRZY WYSTAWIE "CRANACH - ARCYMISTRZ RENESANSU"

Zdjęcie ilustracyjne

   

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do Ratusza Staromiejskiego na jesienne wykłady w Sali Historycznej przy wystawie pt. „Cranach – arcymistrz renesansu”.

3 grudnia, godz. 12.00
dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK Cranach i grafika jego czasu

Lucas Cranach starszy – obok twórczości malarskiej – jest autorem wielu prac graficznych wyróżniających się wysokim poziomem artystycznym, w tym stosujących nowatorską wówczas technikę chiaroscuro. Ceniony w epoce również i za ten obszar swojej działalności, jest na pewno jednym z najlepszych rytowników swej epoki, która była świadkiem gwałtownych zmian religijnych. Reformacja odzwierciedla się też w twórczości mistrza, który był jej zdecydowanym zwolennikiem, zaś jego sztuka przyczyniła się do rozwoju grafiki niemieckiej w owych latach. Nie zawsze były to dzieła dobrej jakości, odzwierciedlały za to ówczesne polemiki konfesyjne i społeczno-polityczne.

Dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK – interesuje się badawczo wczesnonowożytnym malarstwem i rysunkiem północnoeuropejskim, ze szczególnym uwzględnieniem ziem pruskich, ale także grafiką i rzemiosłem artystycznym na tym obszarze. Przebywał na licznych stypendiach naukowych oraz profesurach gościnnych za granicą; jest też autorem ponad dwustu publikacji w czasopismach, leksykonach, katalogach wystaw polskich i obcych oraz w Internecie. Opublikował ponadto sześć książek, w tym ostatnio, współpracując z żoną Teresą, publikację dotyczącą zbiorów graficznych i rysunkowych XVIII-wiecznego toruńskiego pastora Johanna Jacoba Haselaua (Toruń 2016 i Gdańsk 2022).

Wykładowi towarzyszyć będzie pokaz prac znajdujących się w zasobach magazynu Gabinetu Grafiki i Rysunku, będą to prace takich autorów jak: Albrecht Dürer (1471-1528); Cryspin (Crispin) Scharffenberg (ok. 1513–1576); Pieter van der Heyden (ok. 1530-1572), znany również jako Petrus a Merica; heliograwiura Armanda Duranda wykonana na podstawie pracy Martina Schongauera (1435-1491).

Więcej o jesiennych wykładach: https://muzeum.torun.pl/aktualnosci/program-wykladow-jesiennych/.

pozostałe wiadomości