Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

SYGNAŁ Z LUCIMIA

Zdjęcie ilustracyjne

Wysyłamy sygnał z Lucimia w 45 rocznicę inicjacji naszych działań we wsi i praktykowania tam idei sztuki społecznej.

45 lat temu, 26 października 1977 roku, w szkole wiejskiej w Lucimiu odbyło się pierwsze nasze spotkanie z mieszkańcami Lucimia inicjujące jednorazową Akcję Lucim, której finał miał miejsce w sierpniu 1978 roku. Konsekwencją tego wydarzenia było podjęcie wieloletniego Działania w Lucimiu prowadzonego w coraz bliższej więzi z mieszkańcami wsi. Najpierw przez Grupę działania (Bogdan Chmielewski, Wiesław Smużny, Witold Chmielewski, Andrzej Maziec i Stanisław Wasilewski) a od 1989 roku przez Grupę 111 (Bogdan Chmielewski, Wiesław Smużny i Witold Chmielewski). W 1980 roku sformułowaliśmy program Sztuka społeczna jako idea. Nastąpiła znaczna intensyfikacja aktywności społeczno-artystycznej w ramach kształtującego się modelu działań poprzez spotkania-święta silnie związane z rytmem przyrody i odwołujące się do lokalnych tradycji oraz nasycone realizacjami twórczymi trójki artystów i lucimian. Powstał unikalny lucimski rok obrzędowy wypełniony stałymi i ruchomymi odświętnymi spotkaniami. Grupa 111 (Bogdan Chmielewski, Wiesław Smużny i Witold Chmielewski) oraz mieszkańcy Lucimia

Grupa Działania/Grupa 111 (Bogdan Chmielewski, Witold Chmielewski, Wiesław Smużny) - grupa artystyczna zawiązana w latach siedemdziesiątych XX wieku, prowadząca długofalowe działania społeczno-artystyczne we wsi Lucim (województwo kujawsko-pomorskie). Twórcy między innymi kategorii nowa sztuka ludowa. W 1980 roku grupa ogłosiła manifest Sztuka społeczna jako idea, który pozostaje inspiracją dla wielu współczesnych artystów, animatorów kultury i zaangażowanych badaczy społecznych. Uznawani za prekursorów sztuki społecznej i zbliżonych do niej praktyk w Polsce (za: dr Katarzyna Niziołek, Pracownia Sztuki Społecznej, Uniwersytet w Białymstoku).

Bogdan Chmielewski - ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując dyplom w 1970 roku. Uczestnik 170 wystaw oraz imprez artystycznych. Autor 230 interdyscyplinarnych realizacji indywidualnych oraz zespołowych w Lucimiu w latach 1977-2022. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi, parateatralnymi, happeningiem, performance, instalacją, rysunkiem, żywymi obrazami, kompozycjami tekstowymi. Członek ,,Grupy 111 Lucim".

Witold Chmielewski ‒ plastyk i pedagog, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie do 2018 roku pracował jako profesor. Jest autorem założeń ideowo-artystycznych projektów i działań artystycznych. Pisze teksty krytyczne o sztuce i kulturze współczesnej. Jest kuratorem sztuki i animatorem kultury oraz ekspertem w zakresie edukacji plastycznej oraz animacji kultury w środowiskach lokalnych. Członek Grupy 111-Lucim.

Wiesław Smużny ‒ profesor sztuk plastycznych. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1971 roku. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Współautor i uczestnik 221 akcji, działań i aktywności artystycznych w Lucimiu od 1977 roku. Twórca kształtowania obyczaju plastycznego w przestrzeni społecznej Lucimia. Od 2001 roku aktywność autorska i wspólnotowa „Przywiązanie do Lucimia”. Członek Grupy 111-Lucim.

pozostałe wiadomości