Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

10.11 PIĄTKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 LINK, w celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów ustala się, że 10 listopada (czwartek) 2022 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na PIĄTEK.

pozostałe wiadomości