Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

REKRUTACJA DO PROGRAMU MOBILNOŚCI STUDENTÓW "MOST"

Dziewczyna stoi przed Aulą UMK, przykłada rękę do czoła, żeby osłonić oczy przed słońcem
Program MOST umożliwia wyjazd na semestr w innym mieście fot. Andrzej Romański

Ruszyła rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr letni roku akademickiego 2022/2023. Zapisy trwają do 30 listopada 2022 r.

Program MOST prowadzony jest przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia. Propozycja adresowana jest do osób studiujących i realizujących doktoraty. Zainteresowani udziałem w Programie proszeni są o zarejestrowanie się w systemie IRK MOST na stronie https://irkmost.amu.edu.pl, wydrukowanie i podpisanie wniosku oraz przekazanie go osobiście lub listownie Uczelnianemu Koordynatorowi Programu. Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej Programu: http://most.amu.edu.pl.

Na stronie https://www.umk.pl/studenci/mobilnosc/most/ można znaleźć wszystkie niezbędne informacje i link do spotkań na platformie MS Teams z uczelnianym koordynatorem Programu.

W ramach udostępnionej oferty studiów można wyjechać na następujące polskie uczelnie:

 1. Uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Uniwersytet Gdański;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Łódzki;
 • Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
 • Uniwersytet Opolski;
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;
 • Uniwersytet Rzeszowski;
 • Uniwersytet Szczeciński;
 • Uniwersytet Śląski;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet w Białymstoku;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Uniwersytet Wrocławski;
 • Uniwersytet Zielonogórski.
 1. Uczelnie stowarzyszone:
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie;
 • Akademia Sztuki Wojennej;
 • Akademia Sztuki w Szczecinie;
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • Wojskowa Akademia Techniczna.

pozostałe wiadomości