Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ZAGRANICZNE WYKŁADY MONIKI JAKUBEK-RACZKOWSKIEJ

Zdjęcie ilustracyjne
Dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK podczas wystąpienia w Instytucie Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze

W dniach 25-26 października 2022 r. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK wygłosiła dwa wykłady gościnne na zaproszenie Instytutu Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk (Ústav dějin umění Akademie věd ČR) w Pradze. Obie prelekcje były związane z badaniami nad rzeźbą czeskiego stylu pięknego w Prusach. Pierwszy wykład w ramach cyklu "The Moving Middle Ages / Dialogues”, pt. "Tradition and Innovation in the Bohemian Beautiful Style and the Sacred Space", był powiązany z prelekcjami czeskich specjalistów w zakresie stylu pięknego – prof. Michaeli Ottovej (Uniwersytet Karola w Pradze) i Petra Jindry (Galeria Zachodnioczeska w Pilznie). Drugi wykład, "Bilde von Prage. The Bohemian Beautiful Style Stone Sculptures on the Territory of the State of Teutonic Order in Prussia ca. 1400”, został wygłoszony w ramach cyklu “Collegium historiae atrium”.
 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.