Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYDAWNICZEJ

Zdjęcie ilustracyjne

Wydziałowa Komisja Wydawnicza przyjmuje propozycje publikacji, które będą realizowane w ramach limitu Wydziału w Wydawnictwie Naukowym UMK w roku 2023, a także propozycje publikacji poza limitem Wydziału (finansowanych z innych źródeł, w tym tych, których druk jest planowany poza Wydawnictwem Naukowym UMK).

Zgłoszenia na odpowiednich formularzach (Załącznik WKW 1a i 1b) prosimy przesyłać na adres e-mail Wydziałowej Komisji Wydawniczej: kwsp[at]g.umk.pl do dnia 10 listopada 2022 r. Zgłoszeniu musi towarzyszyć oświadczenie o akceptacji publikacji, podpisane przez Kierownika właściwej Katedry oraz kontrasygnowane przez autora (Załącznik WKW 2 ). Załączniki do pobrania ze strony: https://art.umk.pl/nauka/wydzialowa-komisja-wydawnicza/.

Prosimy o przesyłanie skanów podpisanych dokumentów, przygotowanych w formacie .doc lub .docx (Word).

Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł, ilość arkuszy wydawniczych (z uwzględnieniem tekstu oraz przeliczonych na arkusze ilustracji), określenie rodzaju publikacji, w przypadku katalogu – daty wystawy, określenie terminu oddania gotowej publikacji do recenzji. Do zgłoszeń prosimy dołączyć spis treści przygotowywanej publikacji oraz jej zarys, a także zadeklarować stopień zaawansowania przygotowywanej monografii / pracy zbiorowej / katalogu.

Ponadto przypominamy, że zgłoszone na 2022 rok, a niezrealizowane publikacje nie przechodzą automatycznie na następny rok wydawniczy – konieczne jest ponowne ich zgłoszenie na aktualnym formularzu.

O ujęciu proponowanej pracy w planach wydawniczych Wydziału na 2023 r. autorzy zostaną powiadomieni odrębnym pismem po rozpatrzeniu wniosków na specjalnym posiedzeniu Wydziałowej Komisji Wydawniczej.

pozostałe wiadomości