Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ZWYCIĘZCA KONKURSU INTER-ARTS 2022

Zdjęcie ilustracyjne

Laureatem konkursu Inter-Arts (edycja 2022) został Mateusz Hajka, student Szkoły Doktorskiej Academia Artium Humaniorum, który zrealizuje projekt pt. „Strategiczna gra karciana Ecopalypse”. Opiekunem projektu jest dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK z Katedry Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych. GRATULUJEMY!

Do oceny Komisji Konkursowej wpłynęło 14 projektów. Celem konkursu Inter-Art(s) jest poszukiwanie nowych języków komunikacji naukowej w porozumieniu ze sztuką, jak również interwencja sztuki w przestrzeń publiczną, poprzez opracowanie za pomocą sztuki konkretnego zadania badawczego, które jest ściśle skorelowane z działalnością badawczą Centrum IMSErt. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Od świadomości do działania – jak odpowiadać na globalne wyzwania, działając lokalnie?”. Do opracowania projektu konkursowego wybrano artykuł Justyny Chodkowskiej-Miszczuk, Krzysztofa Rogatki i Aleksandry Lewandowskiej pt. “The Anthropocene and ecological awareness in Poland: The post-socialist view”, The Anthropocene Review, 1-30, 2021 (https://doi.org/10.1177/20530196211051205).

pozostałe wiadomości