Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

EKSLIBRISY DRZEWORYTOWE ANDRZEJA BORTOWSKIEGO

Zdjęcie ilustracyjne

  

Zapraszamy na wystawę w Bibliotece Uniwersyteckiej pt. „Ekslibrisy drzeworytowe Andrzeja Bortowskiego ze zbiorów Mieczysława Bielenia”, której wernisaż odbędzie się 7 października o godz. 13.00 na II piętrze. Wystawę można oglądać do 13 listopada 2022 r. Jej kuratorem jest Elżbieta Hudzik z Gabinetu Zbiorów Graficznych BU UMK.

Andrzej Bortowski  to wybitny toruński malarz i grafik, uczeń Tymona Niesiołowskiego, Jerzego Hoppena i Wojciecha Jakubowskiego. Swoje prace eksponował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w państwowych i prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Gdańsku oraz w University Library w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Ekslibrisy drzeworytnicze i miedziorytnicze Bortowskiego znajdują się również w Gabinecie Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Charakteryzują się one doskonale opanowanym warsztatem. Niezwykle delikatna i precyzyjna kreska jest przemyślana i z góry zaplanowana. W  pracach tych odnajdziemy bogactwo tematów, symboli i skrótów myślowych, doskonale dopasowanych do każdego właściciela ekslibrisu.

Na wystawie, podsumowującej drzeworytniczą działalność artysty w zakresie ekslibrisu, zostaną zaprezentowane 23 plansze z łącznie 159 ekslibrisami. Właścicielem pokazywanej kolekcji jest Mieczysław Bieleń – bibliotekarz, bibliofil, kolekcjoner i pasjonat sztuki ekslibrisu, który nazwał Andrzeja Bortowskiego „Mistrzem drzeworytu”.

pozostałe wiadomości