Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

INAUGURACJA 2022. OPIS, FILM, ZDJĘCIA

Zdjęcie ilustracyjne
Immatrykulacja studentów przez JM Rektora fot. Andrzej Romański

- Rozpoczynamy obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Chcemy, by był to czas, w którym szczególnie mocno będziemy podkreślać nasze przywiązanie do idei i wartości, jakie wiążą się z tą postacią - mówił podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Tradycyjnie przed rozpoczęciem uroczystej inauguracji roku akademickiego, o godz. 10:15, członkowie Senatu UMK - przy dźwiękach Orkiestry Wojskowej - złożyli kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

Wydarzenia w Auli otworzyło wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali. Rektor nawiązał do obchodów Roku Kopernikańskiego, które rozpoczęły się wraz z inauguracją roku akademickiego: - Najbliższe miesiące wypełnione będą licznymi wydarzeniami naukowymi i kulturalnymi, z których największym i najważniejszym będzie Światowy Kongres Kopernikański – mówił. – Obejmie on cykl międzynarodowych konferencji poświęconych nie tylko Kopernikowi, ale także wszystkim dziedzinom nauki, którymi się zajmował jako prawdziwy człowiek renesansu, a więc astronomii, prawu, medycynie, filozofii, teologii i ekonomii. Planujemy także spotkania historyków nauki i sztuki, kulturoznawców i literaturoznawców z najważniejszych międzynarodowych ośrodków naukowych.

Ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja, czyli symboliczne włączenie do społeczności akademickiej studentów i studentek I roku. Do naszej wspólnoty dołączyli również uczniowie i uczennice rozpoczynający naukę w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym.

Początek roku akademickiego był również okazją do wręczenia tytułów "Najlepszego Absolwenta", "Najlepszego Studenta" i "Najlepszego Studenta-Sportowca" oraz "Najlepszego Ucznia ULO".

Najlepszą absolwentką roku akademickiego 2021/2022 została lek. Klaudyna Grzelakowska, która studia na kierunku lekarskim w Collegium Medicum UMK ukończyła ze średnią 4,63 obliczoną ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie całego okresu studiów.

Za najlepszego studenta UMK w minionym roku Senat uznał Krzysztofa Lingo. Laureat ukończył I rok studiów II stopnia na kierunku analiza danych na Wydziale Matematyki i Informatyki, osiągając średnią ocen 4,53, obliczoną ze wszystkich ocen z egzaminów  i zaliczeń uzyskanych w ciągu roku. Otrzymał również tytuł najlepszego studenta WMI.

Tytuł "Najlepszego Studenta-Sportowca UMK" w roku akademickim 2021/2022 otrzymała Alicja Barbara Śliwicka, studentka III roku architektury informacji na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych. Dyscypliną, którą laureatka uprawia, odnosząc w niej znaczące sukcesy, są szachy.

Najlepszym uczniem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego został Marek Rauchfleisz z klasy IVa o profilu matematyczno-informatyczno-fizycznym. W minionym roku licealista uzyskał średnią ocen 6,0 i odniósł liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach krajowych oraz międzynarodowych.

Podczas tegorocznej inauguracji przyznane zostało również wyróżnienie za rozsławianie Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Otrzymała je Kornelia Maria Borowska-Beszta, studentka IV roku kierunku grafika, specjalność grafika warsztatowa na Wydziale Sztuk Pięknych.

Wykład inauguracyjny pt. "Dzieło sztuki przedmiotem pożądania" wygłosił prof. dr hab. Dariusz Markowski z Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

13 października 2022 r. o godz. 19:00 w kościele akademickim pw. Świętego Ducha w Toruniu zostanie odprawiona msza święta w intencji roku akademickiego 2022/2023.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.