Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PLANY ZAJĘĆ ORAZ ZAPISY NA ZAJĘCIA I WYKŁADY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Uwaga studenci!

W zakładce PLANY ZAJĘĆ dostępne są plany dla wszystkich kierunków studiów na semestr zimowy 2022/2023. Do planów wciąż są wprowadzane ostatnie poprawki, dlatego prosimy o śledzenie aktualizacji.

Na Wydziale Sztuk Pięknych rejestracja na zajęcia w systemie USOS uruchomiona zostanie 30.09.2022 r. o godz. 19.00, a zakończy się 28.10.2022 r. o godz. 15.00. 

Trwa już rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym 2022/2023, poprzez system USOS: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0000000000. Chętni mogą zapisać się na zajęcia w języku polskim i w angielskim do 10 października 2022 r. do godz. 23:59. Studentki i studenci UMK mogą skorzystać z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich w zakresie szerszym niż wymagany. Udział w dodatkowych zajęciach jest bezpłatny, a ich nieukończenie nie ma wpływu na zaliczenie semestru. Z ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich w języku polskim i angielskim można zapoznać się na stronie https://www.umk.pl/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie/.

pozostałe wiadomości