Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURSY IDUB DLA PRACOWNIKÓW

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

  

Przypominamy o trwających naborach w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

1. Konkurs na grupy badawcze IDUB
Celem konkursu jest wyłonienie grup naukowych IDUB oraz wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Wybranych zostanie nie więcej niż 5 grup w każdej z grup dziedzinowych: tj. nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Wyłonione grupy naukowe IDUB charakteryzuje istotny potencjał naukowy potwierdzony przez publikacje w uznanych czasopismach oraz monografie wydawane przez prestiżowe wydawnictwa. Laureat konkursu – grupa naukowa IDUB otrzyma wsparcie w wysokości 200 000 zł na okres 3 lat funkcjonowania, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. 
Nabór trwa od 19.09. do 17.10.2022 r.
Szczegóły

2. Mobilności dla pracowników
W ramach tego konkursu istnieją moduły:
- Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
- Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK, 
- Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
- Konkurs dla profesorów wizytujących UMK.
Nabór trwa od 24.10 do 21.11.2022 r.
Szczegóły

3. Konkurs “Publikacje dla pracowników”

Nabór wniosków dla osób z zespołów badawczych Emerging Fields oraz dla osób z centrów doskonałości (CD). Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest złożenie wniosku przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury.

Nabór ma charakter ciągły.

Szczegóły

 

4. Granty na granty europejskie

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Nabór ma charakter ciągły.

Szczegóły

pozostałe wiadomości