Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

OSTATNI DZIEŃ! WNIOSKI DLA STUDENTÓW O STYPENDIUM MINISTRA

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023. W tym roku wnioski są składane poprzez system ZSUN/OSF, który będzie dostępny od 1 października 2022 r.

Studenci i studentki, którzy spełniają wymogi do ubiegania się o stypendium, do 7 października 2022 r. powinni zgłosić chęć złożenia wniosku odpowiednim koordynatorom uczelnianym za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z konta pocztowego na serwerze uniwersyteckim. W kampusie toruńskim są to p. Justyna Roszak i p. Joanna Zielińska (kontakt: stypendium.ministra@umk.pl, tel. 56 611-20-73). Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, kierunek studiów oraz numer telefonu kontaktowego.

 

Więcej informacji o procedurze oraz wszelkie niezbędne informacje, w tym terminarz oraz załączniki do wypełnienia, można znaleźć na stronie https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ministra/.

 

Stypendia ministra są przyznawane studentom na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców z dnia 1 kwietnia 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 428).

Szczegółowa procedura składania wniosków na UMK jest określona zarządzeniem Rektora UMK Nr 199 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyznawania stypendium ministra dla studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r. poz. 325).

pozostałe wiadomości