Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

Student i studentka podczas zajęć. Trzymają w rękach długopisy, widać fragment kartki trzymanej przez studenta
fot. Andrzej Romański

To już ostatnie dni badania satysfakcji społeczności akademickiej UMK. Informacja zwrotna umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron uczelni i posłuży do ulepszenia zarządzania Uniwersytetem.

Celem badania, które potrwa do 30 września 2022 r., jest zebranie opinii na temat różnych aspektów pracy i studiów na UMK. Każda upoważniona do badania osoba na swoim imiennym koncie pocztowym w domenie UMK znajdzie link do ankiety. Kwestionariusz jest anonimowy, a jego wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut.

Z uwagi na COVID-19 formularz został wzbogacony o pytania mające na celu zbadanie poziomu satysfakcji z uwzględnieniem działań podjętych przez uczelnię w warunkach pandemii.

Badanie pracowników jest przeprowadzane na podstawie zarządzenia nr 253 Rektora UMK z dnia 18 listopada 2020 r. Zarządzenie nr 254 Rektora UMK określa natomiast procedury badania satysfakcji studentów i uczestników studiów podyplomowych.

pozostałe wiadomości