Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJE

Zdjęcie ilustracyjne

Przypominamy, że do 30 września 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia na dwie konferencje organizowane przez Wydział Sztuk Pięknych.

1) Konferencję WOKÓŁ ZAGADNIEŃ WARSZTATU ARTYSTY: MALARZA, RZEŹBIARZA, ARCHITEKTA... CYKL III, która odbędzie się 7 i 8 listopada 2022 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Celem konferencji jest integracja środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów: materiały i techniki artystyczne, ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła, organizacja pracy, urządzenie pracowni i akcesoria niezbędne w procesie twórczym, charakterystyka konkretnych warsztatów,  traktaty artystyczne a praktyka artystyczna. Więcej o konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy: https://art.umk.pl/wiadomosci/?id=25891.

2) konferencję TEXTUS ET PICTURA (IV z cyklu), która odbędzie się w murach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w dniach 24-25 listopada 2022 r. Do prezentacji wyników badań i dyskusji zapraszamy badaczy kodeksów i inkunabułów, przedstawicieli różnych dyscyplin – historyków i historyków sztuki, bibliologów, kodykologów, filologów i paleografów, konserwatorów zabytków.  Przyjmowane są referaty (25min.) / komunikaty (15 min.) / oraz postery, poświęcone księgom średniowiecznym w różnych kontekstach badawczych, porządkowane w bloki: Liber, Textus, Pictura, Musica. Więcej o konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy: https://art.umk.pl/wiadomosci/?id=26933.

pozostałe wiadomości