Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PROJEKT "LITURGICA POLONIAE" LAUREATEM KONKURSU NPRH

Zdjęcie ilustracyjne
Zespół projektu badawczego LITURGICA POLONIAE podczas obrad w IS PAN; dwie pierwsze osoby od prawej: dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK i dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK z Wydziału Sztuk Pięknych.

Projekt badawczy LITURGICA POLONIAE został laureatem konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w module Dziedzictwo narodowe. W gronie głównych wykonawców jest dwoje pracowników Wydziału Sztuk Pięknych UMK - dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK i dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK.

Cały zespół liczy dwunastu naukowców, reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki naukowe, w tym z University of Cambridge. Współautorem programu badawczego jest dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK.

Celem pierwszego etapu projektu jest przygotowanie katalogu rękopisów liturgicznych powstałych do około 1300 r., które obecnie przechowywane są w Polsce oraz tych manuskryptów związanych z dziejami średniowiecznej Polski, które dziś znajdują się poza granicami kraju. Szczegółowa analiza liturgików dostarczy uczonym, zainteresowanym dziejami wieków średnich, specjalistycznie opracowanej wiedzy o pamiątkach przeszłości, które stanowią gros średniowiecznego dziedzictwa narodowego.

Każdy rękopis zostanie przeanalizowany przez grono ekspertów (paleografów, kodykologów, liturgistów, historyków sztuki, muzykologów, historyka, tegumentologa) a w razie konieczności zostanie poddany dodatkowym badaniom z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, geometrii pisma oraz szczegółowych badań technologii i techniki wykonania. Dzięki tak szerokiemu spektrum badań, niespotykanemu dotąd w skali światowej dla opracowania katalogu rękopisów, do naukowego obiegu zostaną wprowadzone także polskie manuskrypty liturgiczne.

Skład zespołu:

dr Irina Chachulska, Instytut Sztuki PAN, muzykolożka, specjalistka w zakresie paleografii muzycznej i chorału gregoriańskiego – główny wykonawca,

mgr Katarzyna Danilewicz, doktorantka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, muzykolożka,

dr Paweł Figurski, Instytut Sztuki PAN, historyk, liturgista – kierownik grantu,

dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, historyczka sztuki – główny wykonawca,

dr hab. Jakub Kubieniec, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, muzykolog, liturgista – główny wykonawca,

dr hab. Weronika Liszewska, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, konserwatorka-restauratorka dzieł sztuki,

dr Erik Niblaeus, University of Cambridge, historyk, paleograf,

dr Jakub Pach, Biblioteka Narodowa w Warszawie, informatyk, analiza geometrii średniowiecznego pisma,

dr Adam Poznański, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, filolog klasyczny – główny wykonawca,

 dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk sztuki – główny wykonawca,

dr Jacek Tomaszewski, Muzeum Azji i Pacyfiku, tegumentolog, specjalista w dziedzinie analizy opraw średniowiecznych rękopisów,

prof. Teresa Webber, University of Cambridge, paleograf.

pozostałe wiadomości