Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PRACOWNICY WYDZIAŁU ODZNACZENI PRZEZ MARSZAŁKA

Zdjęcie ilustracyjne
Podczas uroczystości mgr Katarzyna Polak i dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK otrzymali złote medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. fot. Artur Wiśniewski

Podczas obchodów 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Przysieku, sześcioro badaczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało uhonorowanych medalami.

Dwoje pracowników Wydziału Sztuk Pięknych zostało odznaczonych złotymi medalami Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za zasługi w walce o niepodległość Polski i prawa człowieka. Są to mgr Katarzyna Polak i dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK.

Podczas spotkania kombatantów Sierpnia i przedsierpniowej opozycji, zasłużeni działacze odebrali także Medale Unitas Durat Palatinatus Ciuaviano-Pomeraniensis, Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości i Medale Solidarności Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego. W trakcie obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych uczestnicy mieli okazję do udziału w spotkaniu z ks. dr. Michałem Damazynem, autorem wydanego przez samorząd województwa "Dykcjonarza Kujawsko-Pomorskiego", które poprowadził prof. dr hab. Wojciech Polak z Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Czworo pracowników UMK otrzymało srebrne medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis za badania naukowe nad opozycją i strukturami "Solidarności" na Kujawach i Pomorzu. Są to: dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK i ks. dr Michał Damazyn z Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL oraz prof. dr hab. Mirosław Golon i prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski z Wydziału Nauk Historycznych UMK.

pozostałe wiadomości