Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE FNP

Zdjęcie ilustracyjne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wystartowała z drugim konkursem na polsko-ukraińskie projekty naukowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Pary uczonych z Polski i Ukrainy mogą przesyłać zgłoszenia do 30 września 2022 r.

Program FNP “DLA UKRAINY – program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski” jest skierowany do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, w tym na tymczasowo okupowanych terytoriach, oraz naukowców zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Kwota dofinansowania każdego ze zwycięskich projektów wyniesie 268 800 zł na okres 12 miesięcy. Budżet obejmuje zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. Zgłaszać mogą się pary uczonych – jedna osoba z Ukrainy i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek w języku angielskim składa osoba pracująca w Polsce, wraz z polską instytucją naukową, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca). W tej edycji planowane jest dofinansowanie 3 projektów naukowych. Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

Wsparcie badaczy z Ukrainy

FNP w obu tegorocznych konkursach przeznaczyła na budżet programu DLA UKRAINY kwotę ponad 1 600 000 zł ze środków własnych. Ponadto FNP uruchomiła zbiórkę środków, które zostaną przeznaczone na dodatkowe wsparcie wyłącznie badaczy z Ukrainy zaangażowanych w realizację projektów. Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się na poświęconej jej stronie internetowej: pomocukrainie.fnp.org.pl.

Więcej informacji na temat składania wniosków znajduje się TUTAJ.

--------------------------------

Стартував другий конкурс польсько-українських наукових проектів

Фундація польської науки (ФПН) оголосила другий конкурс польсько-українських дослідницьких проектів у галузі соціальних та гуманітарних наук. Пари вчених з Польщі та України можуть подавати свої заявки до кінця вересня.

До 30 вересня приймаються пропозиції у відкритому конкурсі в рамках ініціативи ФПН «ДЛЯ УКРАЇНИ – програми підтримки вчених з України, які співпрацюють з вченими з Польщі». Програма адресована вченим із ступенем не нижче доктора філософії (а також з усіма прирівняними до нього науковим ступенями), які, незалежно від національності, у день військової агресії проти України (тобто 24 лютого 2022 року) працювали в установах, що проводять наукові дослідження в Україні, у тому числі на тимчасово окупованих територіях, та вчених, які працюють в установах, які проводять дослідження в Польщі.

Це вже другий цьогорічний конкурс польсько-українських дослідницьких проектів у галузі соціальних та гуманітарних наук, організований ФПН. Розмір дофінансування кожного з проектів-переможців тривалістю 12 місяців становить 268 800 злотих. Бюджет включає в себе як винагороди для заявників, так і їх витрати на дослідження. Подати заявку можуть пари вчених – в якій одна людина є з України, а друга працює в Польщі. Від їхнього спільного імені заявку англійською мовою подає особа працевлаштована в Польщі, разом з польською дослідницькою установою (приймаючий підрозділ). Планується дофінансування 3 наукових проектів, заявлених у поточному конкурсі. Лауреатів програми обиратиме міжнародна група експертів, призначена ФПН.

Підтримка дослідників з України

В обох цьогорічних конкурсах ФПН виділила понад 1 600 000 злотих власних коштів на бюджет програми ДЛЯ УКРАЇНИ. До того ж ФПН запустила збір коштів, які будуть спрямовані на додаткову підтримку тільки українських дослідників, залучених до реалізації проектів. Більше інформації про цю ініціативу можна знайти на присвяченій їй веб-сторінці: pomocukrainie.fnp.org.pl/en.

Програма ДЛЯ УКРАЇНИ також дозволяє створення ділових партнерств між установами та Фундацією польської науки для підтримки українських дослідників у реалізації наукових проектів.

Детальніше: Інформацію щодо правил подачі заявок можна знайти за посиланням.

pozostałe wiadomości