Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

SUKCESY W XVIII MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MAŁEJ FORMY GRAFICZNEJ I EKSLIBRISU

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/MuzeumMiastaOstrowaWielkopolskiego/

Wykładowcy, absolwenci i studenci Katedry Grafiki UMK zostali zakwalifikowani na XVIII Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim. Gratulujemy!

Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano prace 6 wykładowców:
Piotr Gojowy /Pracownia Litografii/
Michał Rygielski /Pracownia Wypukłodruku/
Oksana Budna-Kaczor /Pracownia Wklęsłodruku/
Tomasz Barczyk /Pracownia Litografii/
Piotr Czyż /Pracownia Serigrafii/
Marek Zajko /Pracownia Wklęsłodruku/,
oraz 7 absolwentów i studentów kierunku Grafika:
Dagmara Sadowska /tegoroczna absolwentka, Pracownia Wklęsłodruku/
Waleria Suchowiecka /tegoroczna absolwentka, Pracownia Wklęsłodruku/
Jagoda Jaworska /zeszłoroczna absolwentka, Pracownia Wypukłodruku/
Dawid Andrzej Ławicki /zeszłoroczny absolwent, Pracownia Wypukłodruku/
Agata Burzyńska /studentka 4 roku, Pracownia Wklęsłodruku/
Hanna Tarasienko /studentka 3 roku, Pracownia Wklęsłodruku/
Aleksandra Małolepsza /studentka 2 roku, Pracownia Wklęsłodruku/.
Pełna lista zakwalifikowanych TU.
 
Na tegoroczną edycję XVIII Międzynarodowego Konkursu Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu Ostrów Wielkopolski 2022 nadesłano 1363 prace. Do udziału w konkursie przystąpiło 409 grafików z 38 krajów świata. Międzynarodowe Jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej prace 498 artystów. Ogłoszenie laureatów nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 3 września 2022 r.
 
Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu Ostrów Wielkopolski jest organizowany przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego od 1985 roku. Istnieje, jako jedna najbardziej znaczących w Polsce i na świecie imprez cyklicznych, poświęconych grafice małego formatu. Początkowo odbywał się w cyklu biennale, a od 2019 roku jest przygotowywana, jako triennale. Wystawa Międzynarodowego Konkursu Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu Ostrów Wielkopolski ma charakter konkursowy. Międzynarodowe jury, uwzględniając wymogi formalne oraz poziom artystyczny zgłoszonych prac dokonuje kwalifikacji na wystawę oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. Wypracowany charakter imprezy pozwala na aktywne śledzenie trendów we współczesnej grafice warsztatowej małego formatu na świecie.
 

pozostałe wiadomości