Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU "GRANTS4NCUSTUDENTS"

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Została rozstrzygnięta IV edycja konkursu „Grants4NCUStudents”, skierowanego do studentów i doktorantów UMK.

Dofinansowanie otrzymały dwa wnioski doktorantek Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych - Academia Artium Humaniorum, związanych z naszym Wydziałem:

- wniosek indywidualny o projekt Anny Cecylii Brzóstowicz;

- wniosek indywidualny o wyjazd na konferencje, udział w wystawie lub konkursie Joanny Klepadło.

Serdecznie gratulujemy!

Do komisji konkursowej Nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce wpłynęło 21 zgłoszeń, z czego 18 otrzymało dofinansowanie.  Pełna lista laureatów czwartego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents” dostępna jest TU.

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność.

pozostałe wiadomości