Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

TRWA NABÓR W PROGRAMIE "MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA"

Zdjęcie ilustracyjne

Do 31 lipca 2022 r. trwa nabór wniosków w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta" organizowanym przez Gminę Miasta Toruń. Co roku pięć mieszkań trafia na 5 lat do najlepszych absolwentów uczelni toruńskich w ramach umowy najmu lokalu mieszkalnego.

O mieszkanie ubiegać się może każdy absolwent poniżej 30. roku życia, który ukończył studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni zlokalizowanych na terenie Torunia.

Więcej informacji o programie, w tym szczegółowe zapisy w uchwale RMT 520/2020  w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń" z 19.11.2020 r. oraz potrzebne formularze: wniosek, oświadczenie i klauzula informacyjna RODO, znajdują się na stronie: https://www.torun.pl/pl/mieszkanie-dla-absolwenta-trwa-nabor.

pozostałe wiadomości