Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

FILM Z JUBILEUSZOWEJ WYSTAWY WIESŁAWA SMUŻNEGO

Zdjęcie ilustracyjne
Kadr z filmu UMK TV "Prof. Wiesław Smużny - 50 lat po artystycznym debiucie"

Zapraszamy do zapoznania się z filmem dokumentującym wystawę prac prof. dr. hab. Wiesława Smużnego, który w tym roku obchodzi podwójny jubileusz: półwiecza pracy dydaktycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz pięćdziesięciolecie debiutu artystycznego. Wystawa prezentowana była w maju i w czerwcu 2022 r. w Studenckiej Galerii "S" przy ul. Mickiewicza 121 w Toruniu.

 

Prof. dr hab. Wiesław Smużny zadebiutował na wystawie "Plakat autorski" w Galerii Współczesnej Ruch w Warszawie w maju 1972 roku. Na jubileuszowej wystawie znalazł się debiutancki plakat subiektywny profesora Smużnego "Dni moje, dni Twoje, dni, których jeszcze nie znamy..." oraz cztery cykle jego ostatnich prac pt. "Powidoki Słońca w Posidonii na wyspie Syros 2015_17_19_21".

Przeszło 50 pasteli olejnych – rejestracji powidoków światła słonecznego o świcie, w zenicie i o zmierzchu w Posidonii na Syros - powstało podczas uczestnictwa prof. Wiesława Smużnego w czterech plenerach organizowanych przez pleneratora malarstwa polskiego ks. prof. Stanisława Głaza SJ z Krakowa. Są one efektem eksperymentalnego i badawczego podejścia prof. Smużnego do malarskiej problematyki powidoków światła inspirowanej odkryciem i obrazami powidoków Władysława Strzemińskiego oraz malarskimi studiami powidoków światła słonecznego w pracy licencjackiej i magisterskiej jego dyplomantki, Emilii Józefowicz.

Błyskawicznie dziejące się w głowie, ogarniane myślą formy plastycznej "Powidoki malarskie Smużnego" wydobywają – z czeluści jego wewnętrznego oka – abstrakcyjne, dynamicznie zmienne obrazy plamo-linii (wywołane silnymi podrażnieniami nerwu wzrokowego światłem Słońca) i ostatecznie stabilizują je pastelami na kartach papieru w skończone studyjka obrazowej rzeczywistości malarskiej. Warto zauważyć ujawnianie w tych "Powidokach" obrazów  rzeczywistości wewnętrznego oka, niedostępnej mechanicznym narzędziom foto- i videografii służącej rejestracji rzeczywistości zewnętrznej dla umysłu i oka.

Wiesław Smużny – urodzony 15 grudnia 1944 r. w Łodzi. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Studium Nauczycielskie w Opolu i Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia magisterskie w zakresie grafiki i pedagogiki artystycznej ukończył z wyróżnieniem w 1971 r. W latach 1995-2000 kierował Zakładem Pedagogiki Artystycznej UMK. Od 2000 roku jest wykładowcą aktualiów sztuki dla kierunków artystycznych, struktur wizualnych dla grafiki oraz intermediów i interdyscyplinariów dla edukacji artystycznej w Instytucie Artystycznym UMK. W 2003 r. został profesorem UMK, a od 2013 r. jest profesorem sztuk plastycznych. W latach 1976-1982 współtworzył plastyczno-symboliczną Grupę Działania (Bogdan i Witold Chmielewscy, Andrzej Maziec, Wiesław Smużny, Stanisław Wasilewski) oraz Grupę 111 Lucim (1987-1995) z Bogdanem i Witoldem Chmielewskimi. Indywidualna twórczość post konceptualna prof. Smużnego w tzw. innym zapisie dzieła sztuki, tj. predigitalnym zapisie programowanym była prezentowana w pracach z cyklu "Magia liczb" (1972-1977) realizujących ideę matrycy mentalnej. Prof. Smużny zajmował się również interaktywnym i odautorskiem upowszechnianiem sztuki sześciu grup młodych twórców z Polski w interaktywnej Galerii latającej (1972) i Galerii CO' (1973) oraz uprzystępnianiem własnych idei i twórczości w lucimskiej i galeryjnej działalności artystycznej. W działaniach prof. Smużnego szczególnie ważnym aspektem są akcjonerstwo grupowe i działania bezpośrednie (direct activity) wychodzące do odbiorców sztuki w przestrzeni publicznej, co potwierdzają akcje "Podróż" (1976) i "Lucim" (1977 i 1978). Parateatr i działania społeczno-artystyczne w ramach realizacji idei sztuki społecznej w Lucimiu prowadzi od przełomu 1979 i 1980 do dziś. Pełnił funkcję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego w latach 1993-1999. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w 1979 r., odznaką Zasłużonego Działacza Kultury w 1999 r. i Medalem Thorunium w 2012 r. Promotor 43. pr

pozostałe wiadomości