Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

SZCZEGÓŁY II TURY REKRUTACJI 2022/2023

Zdjęcie ilustracyjne
Kadr z filmu Małgorzaty Tekieniewskiej pt. "Fold-Początek"

W II naborze Wydział Sztuk Pięknych UMK w roku akademickim 2022/2023 oferuje 9 kierunków studiów:

- 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Malarstwo;

- 3 kierunki studiów 3-letnich I stopnia: Sztuka mediów i edukacja wizualna, Ochrona dóbr kultury, Krytyka artystyczna;

- 4 kierunki studiów 2-letnich II stopnia: Architektura wnętrz, Sztuka mediów i edukacja wizualna, Ochrona dóbr kultury, Historia sztuki.

Rekrutacja na kierunki I stopnia: krytyka artystyczna, ochrona dóbr kultury odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Na te kierunki rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 14.09.2022 r. (środa) do godz. 23:59. Więcej informacji o kierunkach TU.

Rekrutacja na historię sztuki II stopnia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, natomiast na ochronę dóbr kultury II stopnia na podstawie konkursu ocen ze studiów. Na te kierunki rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Więcej informacji o kierunkach TU.

Zgodnie z regulaminem, druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostaje tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze. NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 NIE JEST PROWADZONA II TURA REKRUTACJI NA KIERUNKI: GRAFIKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ I STOPNIA, HISTORIA SZTUKI I STOPNIA.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH II TURY

Dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej zakończyły się w dniu 11.09.2022 r. Kwalifikacja prac odbywa się 13.09.2022 r. (wtorek) od godz. 8.00 w sali 15 przy ul. Sienkiewicza 6. Egzaminy praktyczne odbywają się w dniach: 13.09.2022 r. (wtorek) od 11.00 do 15.00 i od 16.00 do 20.00 (egzamin z malarstwa) oraz 14.09.2022 r. (środa) od 8.00 do 12.00  i od 13.00 do 17.00 (egzamin z rysunku), w sali nr 16 przy ul. Sienkiewicza 6.

Dla kierunku Malarstwo, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do dnia 13.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Egzamin praktyczny odbywa się w dniach: 15.09-16.09.2022 r. (czwartek i piątek) w godz. 9.00-13.00 i 14.00-18.00 w salach 115 i 116 przy ul. Sienkiewicza 30/32 (w czwartek egzamin z rysunku, w piątek z malarstwa).

Dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do 13.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Kwalifikacja prac odbywa się 15.09.2022 r. (czwartek). w godz. 9.00-13.00 przy ul. Szosa Bydgoska 50/56, sala 101. Egzamin praktyczny odbywa się w dniu 15.09.2022 r. (czwartek) w godz. 15.00-19.00 (egzamin z rysunku) oraz w dniu 16.09.2022 r. (piątek) w godz. 9.00-13.00 (egzamin z malarstwa) i w godz. 15.00-18.00 (egzamin z kompozycji). Wszystkie egzaminy odbywają się w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56, sala 101.

Dla kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna II stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej, która ma miejsce w dniach 22.09-23.09.2022 r. (czwartek-piątek). Wszyscy kandydaci zgłaszają się 22.09.2022 r. na godz. 9.00 do sali 101 w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu - szczegółowy godzinowy harmonogram egzaminu dla poszczególnych osób będzie ustalony po uwzględnieniu  liczby kandydatów przybyłych na egzamin.

Dla kierunku Architektura wnętrz II stopnia, w drugiej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają do 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w dniach 22.09-23.09.2022 (czwartek-piątek) w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu, w sali nr 18. Wszyscy kandydaci zgłaszają się 22.09.2022 r. na godz. 13.00 do sali 18 w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu - szczegółowy godzinowy harmonogram rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych osób zostanie ustalony po uwzględnieniu liczby przybyłych kandydatów.

pozostałe wiadomości