Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

SPOTKANIE W RAMACH BAŁKAŃSKO-EGEJSKIEGO PROJEKTU DENDROCHRONOLOGICZNEGO

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 9-10 czerwca 2022, na Wydziale Sztuk Pięknych, w Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego, odbędzie się „Drugie Spotkanie Uczestników, Partnerów oraz Przyjaciół Bałkańsko-Egejskiego Projektu Dendrochronologicznego”.

Bałkańsko-Egejski Projekt Dendrochronologiczny: Zastosowanie dendrochronologii w badaniach cywilizacji Europy Pd.-Wsch. i wschodniego Śródziemnomorza, finansowany przez NCN (Maestro 8), jest realizowany na Wydziale Sztuk Pięknych od 2017 roku. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Tomasz Ważny, wykonawcy to dr Anastaaia Christopoulou oraz mgr Barbara Gmińska-Nowak.

Podstawowym zamierzeniem projektu jest absolutne datowanie kluczowych wydarzeń kształtujących historię kultur wschodniego basenu Morza Śródziemnego za pomocą dendrochronologii.

W “Drugim Spotkaniu Uczestników, Partnerów oraz Przyjaciół Bałkańsko-Egejskiego Projektu Dendrochronologicznego” wezmą udział Naukowcy z różnych ośrodków: Yasemin Özarslan - Department of Archaeology and History of Art, Koç University, Istanbul, Turkey; Jennifer Moody - Department of Classics, University of Texas at Austin, USA; Ünal Akkemik - Faculty of Forestry, Department of Forest Botany, İstanbul University Cerrahpasa, Turkey; Ignacio García-González - Department of Botany, University Santiago de Compostela, Spain; Adem Bunguri - Institute of Archaeology, University of Tirana, Albania; Eleftheria Tsakanika - School of Architecture, National Technical University of Athens, Greece; Brita Lorentzen - Department of Classics, Cornell University, USA; Przemysław Niedzielski - Faculty of Chemistry, Department of Analytical Chemistry, Adam Mickiewicz University, Poland; Andrei Mursa - Faculty of Forestry, University of Suceava, Romania; Esmeralda Agolli - Department of Archaeology and Culture Heritage, University of Tirana, Albania.

Kierownik, uczestnicy oraz goście projektu opowiedzą o swojej działalności naukowej, przedstawią wyniki prac badawczych, a następnie omówią plany badawcze na ostatni rok realizacji Projektu oraz możliwości współpracy w kolejnych latach.

Program Spotkania:

Thursday 9th

10:00 – 10:10  Opening by the representative of the Faculty of Fine Arts

 

 

Presentations:

10:10 – 10:30  Tomasz Ważny: “State-of-the-art of the Balkan-Aegean Dendrochronology”

10:30 – 10:50  Anastasia Christopoulou: ”Development of reference chronologies from Greece”

10:50 – 11:10  Barbara Gmińska-Nowak: “Dendrochronological analysis and radiocarbon dating of charcoal and wood from archaeological sites in Turkey, Greece and Albania”

11:10 – 11:30  Yasemin Özarslan: “A Brief History of Archaeological Thought: Changing Perspectives”

Coffee break

12:00 – 12:20  Jennifer Moody: “Written in black: tree-ring analysis and archaeological charcoal from Crete”

12:20 – 12:40  Brita Lorentzen: “East Mediterranean Dendrochronology: New Frontiers from Cyprus and the Levant”

12:40 – 13:00  Ünal Akkemik: “In the context of Balkan-Aegean Dendrochronology (BAD) Project, Dendrochronological Studies in Turkey”

Lunch buffet: 13.00 – 14.30

14:30 – 14:50  Przemysław Niedzielski: “Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry as a tool in mapping the changes of chemical composition”

14:50 – 15:10  Andrei Mursa: “Romania: potential to develop Bronze Age tree-ring chronology”

15:10 – 15:30  Adem Bunguri:   "Site Maliq in Albania“

Coffee break: 15.30 – 16.00

16.00 – 16.20 Esmeralda Agolli: “Overview of the most recent ethnoachaeological research in Albania”

16:20 – 18:00 Discussion

Friday 10th

10:00 – 10:30 Ignacio Garcia-Gonzales: “Informative potential of wood: quantitative and qualitative wood anatomy”

10:30 – 11:00  Eleftheria Tsakanika: “Architectural, constructional, structural features of timber structures. A tool for Dendrochronology”

11:30 – 13:00 Discussion on: Tree-Ring Research for the Study of SE-European and East Mediterranean Civilizations – dream or promising future

Lunch buffet 13.00 – 14.30

14:30 – 17:00 Plans and ideas for the final year of the BAD project; ideas and suggestions for continuation and future projects

19:00  Official dinner

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture.