Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

IDUB WYŁONI NOWE POLA BADAWCZE

Logo Inicjatywy doskonałości - uczelni badawczej odbijające się w obiektywie
fot. Andrzej Romański

Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza ogłosiła konkurs na nowe zespoły reprezentujące wyłaniające się pola badawcze. 12 grup zostanie przypisanych do trzech obszarów dziedzinowych: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły badawcze działające na UMK, które w ciągu ostatnich pięciu lat wykazywały się udokumentowaną aktywnością naukową - pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, realizacją projektów badawczych oraz działaniami w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia badań na UMK. Co ważne, członkowie zespołu badawczego wyłaniającego się pola badawczego (Emerging Field - EF) nie mogą być jednocześnie członkami żadnego z uniwersyteckich centrów doskonałości utworzonych w ramach IDUB.

Warunkiem przystąpienia zespołu do konkursu jest przedstawienie planu rozwoju potencjału naukowego na okres 3 lat, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Laureaci konkursu otrzymają w ciągu 3 lat wsparcie finansowe w wysokości miliona złotych oraz możliwość uzyskania dodatkowych środków w konkursach dla członków zespołów EF.

Wnioski należy składać elektronicznie wyłącznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Nabór trwa od 16 maja do 17 czerwca 2022 r. W tym czasie można skorzystać z konsultacji, które odbywają się w każdą środę w godzinach 10:00-11:00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Dyżur pełnią prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński i dr Jacek Rakoczy.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie Inicjatywy doskonałości - uczelni badawczej.

pozostałe wiadomości