Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

STUDENCKIE KOŁO MUZ NA WYJEŹDZIE NAUKOWYM W BERLINIE

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Muz-2058290724399860/

W dniach 11-15 maja 2022 r. członkowie Koła Naukowego Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa działającego na naszym Wydziale są na wyjeździe naukowym w Berlinie.
Wyjazd stanowi drugi etap projektu rocznego "Od berlińskiej Kunstkamery do Wyspy Muzeów". W pierwszej fazie projektu (etap studyjny) studenci opracowywali i wygłaszali referaty dotyczącej powstawania i kształtowania się kunstkamer, ze szczególnym uwzględnieniem tej mieszczącej się w Berlinie. Ponadto, studenci mieli okazję wysłuchać wykładów Opiekuna oraz gościnnych wystąpień wybitnych naukowców, zajmujących się tematyką kunstkamer, kolekcjonerstwa i muzealnictwa. W trakcie wyjazdu zaplanowano zwiedzanie Wyspy Muzeów (Altes Museum, Neues Museum, Pergamonmuseum, Nationalgalerie, Bodemuseum), Kulturforum, (Kunstgewerbemuseum, Gemäldegalerie, Neue Nationalgalerie) oraz Forum Humboldtów i Pałacu Köpenick. Wyjazd naukowy umożliwi skonfrontowanie wiedzy zdobytej w trakcie zebrań naukowych Koła z bezpośrednim kontaktem z obiektami zabytkowymi i przestrzeniami muzealniczymi.
Wyjazd odbył się dzięki dofinansowaniu ze strony współorganizatora - Departamentu Promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także pomocy Rektora UMK, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK i Samorządu Studenckiego WSzP.

pozostałe wiadomości