Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAGRODY IM. PROF. JANA ZACHWATOWICZA DLA KONSERWATORÓW

Pięcioro ludzi pozuje do zdjęcia podczas uroczystości wręczenia Nagród im. prof. Jana Zachwatowicza. Po lewej stronie stoi pulpit z napisem Narodowy Instytut Dziedzictwa
fot. Danuta Matloch/MKiDN

Prof. dr hab. Bogumiła Rouba, emerytowana profesor z Wydziału Sztuk Pięknych UMK, otrzymała Nagrodę im. prof. Jana Zachwatowicza za dokonania w 2021 roku. Podczas uroczystości Generalny Konserwator Zabytków wręczył również dyplomy dwojgu absolwentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nagroda im. prof. Jana Zachwatowicza jest przyznawana przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Polski Komitet Narodowy ICOMOS za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i ochrony zabytków. Należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w tym zakresie i jest wyrazem uznania dla szczególnych zasług laureatów w ochronie polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Nagrody są przyznawane od 2000 roku. W tym roku uroczystość odbyła się podczas konferencji naukowej "Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – przepisy, zasady, dobre praktyki" w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Generalny Konserwator Zabytków przyznał nagrodę prof. Bogumile Roubie i Barbarze Nowak-Obelindzie.

W trakcie uroczystości dyplomy otrzymali również laureaci Międzynarodowego Konkursu im. prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego. Na doroczny konkurs w roku 2021 wpłynęło 40 prac. Wśród wyróżnionych znalazło się dwoje absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK:

  • mgr Daria Maciąg otrzymała nagrodę za pracę "Projekt konserwatorski dla kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie wraz z dokumentacją badań" oraz dyplom "Konserwacja i restauracja chrzcielnicy drewnianej z 1884 roku autorstwa Johanna Gaedke z kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie". Prace zostały przygotowane pod kierunkiem dr Joanny Arszyńskiej i dr. hab. Jacka Stachery, prof. UMK;
  • mgr Bartłomiej Mantaj został nagrodzony za pracę "XVIII-wieczny szkieletowy dwór z Dąbrówki. Historia budowlana oraz problematyka konserwatorska w kontekście koncepcji odbudowy zabytku w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydory Gulgowskich we Wdzydzach Kieszewskich", która została przygotowana pod kierunkiem dr. hab. Ulricha Schaafa, prof. UMK.

Bogumiła J. Rouba -  w roku 1972 ukończyła studia w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym roku rozpoczęła pracę jako asystent naukowo-techniczny, a od roku 1974 jako asystent dydaktyczny w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W roku 1983 obroniła pracę doktorską na temat budowy i problemów konserwacji obrazów XIX-wiecznych. W roku 1993 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadziła przewód kwalifikacyjny drugiego stopnia na podstawie pracy badawczej "Osłony odwroci jako metoda profilaktycznej ochrony obrazów" i dorobku konserwatorskiego. W 1995 roku otrzymała stanowisko profesora UMK, a w 2001 – tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 2001-2014 kierowała Zakładem Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK. W obecnej kadencji (2016-2020) pełni funkcję Przewodniczącej Rady Ochrony Zabytków. Pracowała przy konserwacji kilkudziesięciu obrazów, malowideł ściennych. Jest autorką 135 publikacji. Odznaczona m.in. Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" (2005); Złotym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" (2018) oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

pozostałe wiadomości