Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURS "INTER-ART(S)" DEDYKOWANY STUDENTOM NASZEGO WYDZIAŁU

Zdjęcie ilustracyjne

Wraz z Uniwersyteckim Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko” (IMSErt) [imsert.umk.pl] rozpoczynamy realizację konkursu „Inter-Art(s)” dla osób studiujących (również na studiach doktoranckich) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Zadaniem zwycięzcy/zwyciężczyni konkursu będzie przygotowanie dzieła artystycznego, które przedstawi szerszej publiczności rezultaty konkretnej pracy naukowej przygotowanej w Centrum (jej opis poniżej). Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Od świadomości do działania – jak odpowiadać na globalne wyzwania, działając lokalnie?” Zapoznaj się z regulaminem konkursu i przedstaw swoją propozycję, podając orientacyjny harmonogram działań i kosztorys. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2022 roku.

Jeśli Twoja propozycja zostanie wybrana przez komisję konkursową, otrzymasz do 10 000 złotych na pokrycie niezbędnych kosztów oraz wynagrodzenie 9 000 zł brutto za wykonanie dzieła. W kosztorysie możesz również osobno uwzględnić koszty działań promocyjnych związanych z Twoim projektem do 3 500 zł. Na realizację zadania możesz przeznaczyć maksymalnie 12 miesięcy.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w załączonym regulaminie. W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Sekretariatem IMSErt: imsert@umk.pl.

W tej edycji konkursu wybrano  artykuł Justyny Chodkowskiej-Miszczuk, Krzysztofa Rogatki, Aleksandry Lewandowskiej "The Anthropocene and ecological awareness in Poland: The post-socialist view", The Anthropocene  Review , 1-30 , 2021.
https://doi.org/10.1177/20530196211051205.

Poniżej przedstawiamy informacje od autorów artykułu, który w tym roku wybrano do upowszechniania w ramach tego konkursu.

Przygotuj indywidualny projekt artystyczny, który przedstawi szerszej publiczności rezultaty naszych badań i tematykę naszego artykułu pt. „The Anthropocene and ecological awareness in Poland: The post-socialist view”. Ty decydujesz o formie artystycznej, której użyjesz. Może to być rzeźba, dzieło malarskie, fotograficzne lub graficzne, ale pomysły na dzieło artystyczne o innym charakterze są również mile widziane. Szczególnie zachęcamy do proponowania projektów, które zaistnieją w przestrzeni miasta.

Poniżej znajdziesz krótkie streszczenie (w języku polskim) wniosków wynikających z tej publikacji.

Wszelkie wybory dotyczące przyszłości naszej planety powinny być dokonywane w oparciu o świadomość ekologiczną. Należy zatem pogłębiać i upowszechniać wiedzę o przyrodzie i jej ochronie, aby świadomość ekologiczna, która powstaje na gruncie tej wiedzy, stała się podstawą do podejmowania racjonalnych decyzji, w tym decyzji politycznych, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Świadomość ekologiczna powinna stać się powszechnie uznaną wartością jako swego rodzaju dobro publiczne – nadanie jej takiego statusu przyczyniłoby się do zwiększenia udziału społeczeństwa w decyzjach mających wpływ na środowisko i sprzyjałoby budowaniu długofalowej, ewolucyjnej strategii zmian proekologicznych. Wysoce niepożądanym zjawiskiem jest fakt, iż obecne decyzje publiczne i działania prorozwojowe są wyznaczane przez krótkoterminowe korzyści ekonomiczne wybranych grup społecznych, które są przedkładane nad troskę o środowisko przyrodnicze i naszą wspólną przyszłość. Kształtowanie właściwej hierarchii, w której nadrzędną rolę odgrywa odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo wynikająca bezpośrednio ze świadomości ekologicznej, gwarantuje stabilny i zintegrowany rozwój społeczno-gospodarczy, a także troskę o walory środowiska przyrodniczego z myślą o przyszłych pokoleniach.

Dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy zaburzył równowagę mechanizmów przyrody, powodując destabilizację klimatu na całej planecie. Pogłębianie świadomości ekologicznej wśród wszystkich mieszkańców naszego globu jest pilnie potrzebne – ten zalążek zmian, które są konieczne, by ludzkość mogła przezwyciężyć kryzys klimatyczny i przyrodniczy powstały w epoce antropocenu, należy pielęgnować także na poziomie lokalnych społeczności.

Mamy nadzieję, że zwycięski projekt przyczyni się do pogłębienia świadomości ekologicznej (szczególnie w naszym mieście), a dla zwycięzcy/zwyciężczyni tego konkursu będzie ważnym elementem artystycznego portfolio. Podejmij wyzwanie, czekamy na zgłoszenia!

Justyna Chodkowska-Miszczuk, Aleksandra Lewandowska, Krzysztof Rogatka
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

pozostałe wiadomości