Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIA ARTYSTYCZNE MARSZAŁKA

Zdjęcie ilustracyjne

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, które będą realizowane w II półroczu 2022 r.

Warunkiem ubiegania się o stypendium, zwane stypendium artystycznym, jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku, który spełnia kryteria określone w Zasadach i trybie przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendia przyznawane są osobom mieszkającym bądź uczącym się (uczniowie i studenci studiów stacjonarnych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zamierzają realizować przedsięwzięcia polegające na:
a) wykonaniu we wskazanym terminie określonego dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, katalogu, publikacji, itp.,
b) podjęciu studiów na uczelni artystycznej, dodatkowej edukacji artystycznej, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego lub wykonawczego.

Termin naboru wniosków na stypendium realizowane w czasie: lipiec-grudzień 2022 r. upływa 16 maja 2022 r.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów oraz z załącznikami, które znajdują się na stronie. Więcej informacji: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/stypendia-artystyczne/38440-informacji-o-naborze-stypendialnym.

Informacja o przedłużeniu naboru do 16 maja 2022 r.: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/stypendia-artystyczne/38574-informacja-o-przedluzeniu-terminu-skladania-wnioskow.

pozostałe wiadomości