Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYSTAWA W MUZEUM DIECEZJALNYM W TORUNIU

Zdjęcie ilustracyjne

W Muzeum Diecezjalnym w Toruniu do 31.08.2022 można oglądać wystawę „Dioecesis Nostrae Patroni. Wspólne dziedzictwo diecezji chełmińskiej i toruńskiej” zorganizowaną z okazji trzydziestej rocznicy erygowania Diecezji Toruńskiej, a poświęconą kultom i patronatom naszego regionu jako dziedzictwu religijnemu.

Kuratorką wystawy jest p. Katarzyna Bucław z MDT (absolwentka Ochrony Dóbr Kultury UMK), a w prace przy wystawie i konsultacje merytoryczne zaangażowany był dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK.

Szczególnie ważnym elementem ekspozycji jest zespół artefaktów związanych z nieistniejącym już ołtarzem św. Rozalii z kościoła św. Janów w Toruniu, w tym – zespół relikwiarzy, odkryty i skatalogowany przy okazji prac badawczych w ramach projektu NPRH „Inwentarz Sztuki Torunia”. Na wystawie prezentowane są też prace prof. Kazimierza Rocheckiego: wizerunki bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, bł. matki Marii Karłowskiej oraz Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka.

Wystawie towarzyszy wieloautorska monografia pod redakcją Juliusza Raczkowskiego, wydana w ramach serii „Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu” (tom 5), która obejmuje część analityczną oraz katalog wystawy, opracowany przez K. Bucław, A. Grabowską-Lysenko, M. Jakubek-Raczkowską i J. Raczkowskiego oraz P. Piotrowską.

pozostałe wiadomości